Uprava

Direktor zavoda: Albin Turk, univ. dipl. ekon.

Strokovna vodja zavoda: mag. Matejka Kumperščak Duh, mag. farm. spec.

Organizacijska enota lekarne: Elvira Omerović Pešec, mag. farm.

Finančno računovodska služba: Darinka Mikl, univ. dipl. ekon.

Služba za regulativo in farmacevtsko kakovost: mag. Matejka Kumperščak Duh, mag. farm. spec.

Služba za trženje: Andreja Breznik, univ. dipl. ekon.

Služba za informatiko: dr. Aleksander Soršak, univ. dipl. ing.

Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve: mag. Tanja Bauer

 

Člani sveta zavoda:

Jelka Kolmanič, univ. dipl. ekon

mag. Zorica Zajc-Kvas

Drago Žura, univ. dipl. org.

Andrej Špenga, univ.dipl.inž.el.

Petra Kneževič, prof. slov. in soc.

Maja Starčevič, univ. dipl. ekon.

Damjan Cvetko

Aleksander Županek, mag. posl. ved.

Igor Klinc, mag. farm.