Uprava

Direktor zavoda: Albin Turk, univ. dipl. ekon.

Strokovna vodja zavoda: mag. Matejka Kumperščak Duh, mag. farm. spec.

Organizacijska enota lekarne: Elvira Omerović Pešec, mag. farm.

Finančno računovodska služba: Darinka Mikl, univ. dipl. ekon.

Služba za regulativo in farmacevtsko kakovost

Služba za trženje: Andreja Breznik, univ. dipl. ekon.

Služba za informatiko: dr. Aleksander Soršak, univ. dipl. ing.

Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve: mag. Tanja Bauer

Galenski laboratorij: Igor Klinc, mag. farm.

 

Člani sveta zavoda:

Jelka Kolmanič, univ. dipl. ekon.

Aljaž Bratina, dipl. ekon., inž. strojništva

Katarina Mejal, univ. dipl. ekon.

Drago Žura, univ. dipl. org.

mag. Zorica Zajc-Kvas

Maja Starčevič, univ. dipl. ekon.

Igor Klinc, mag. farm.

Simon Medved, mag. farm.

Teja Godec, mag. farm.