Podatki o zavodu

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor je pravna oseba, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru s temi podatki:

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor

Skrajšano ime:
Lekarne Maribor
Sedež:
Minařikova ulica 6, 2000 Maribor
Organizacijska oblika:
Javni zavod
Ustanovitelj:
Mestna občina Maribor
Oseba za zastopanje: 
Albin Turk, direktor
Št. vložka:
1/00578/00, označba Srg 98/00112


Ostali podatki:

Matična št. zavoda:
5054419
Dejavnost:
Lekarne
Šifra dejavnosti:
47.730
Davčna številka:
SI30129915
Zavezanec za DDV:
DA
Podračun:
01270-6030275190 (UJP Urad Slovenska Bistrica)
Telefon:
02/450 27 83
Telefaks:
02/450 27 84