Vizija

POSLANSTVO

Lekarne Maribor posredujemo prebivalcem, zdravstvenim organizacijam ter drugim uporabnikom strokovne nasvete, informacije, zdravila in druge izdelke za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter za izboljšanje kakovosti življenja.

VIZIJA

•    Obdržati položaj prvega in najbolj dostopnega partnerja uporabnikom zdravstvenih storitev.

CILJ

•    Našim uporabnikom nuditi strokovne lekarniške storitve.  

STRATEGIJA

  • Vzdržujemo in razvijamo vrhunsko lekarniško dejavnost po načelih poslovne odličnosti.
  • Za uporabnike izboljšujemo lekarniške storitve s povečevanjem števila lekarn, posodabljanjem obstoječih ter s kakovostno ponudbo, tudi lastnih izdelkov.
  • Razvijamo interdisciplinarne time najboljših strokovnjakov s področja farmacije in drugih relevantnih strok. 
  • Zaposlenim omogočamo osebni in strokovni razvoj ter skrbimo za njihovo zadovoljstvo.
  • Z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi deležniki razvijamo partnerske odnose in si s tem ustvarjamo pogoje za razvoj dejavnosti.
  • Ob izvajanju svoje dejavnosti ravnamo odgovorno do naravnega okolja.

Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo na vseh področjih dela.Z uspešnim vodenjem kakovosti po standardu SIST EN ISO 9001:2015 in po predpisani zakonodaji ter regulativi bomo zaposleni v zavodu tudi v bodoče nenehno izboljševali kakovost poslovanja v svojih enotah.

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0