Podatki o zavodu

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor je pravna oseba, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru s temi podatki:

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor
Skrajšano ime: Lekarne Maribor
Sedež: Minařikova ulica 6, 2000 Maribor
Organizacijska oblika: Javni zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor
Oseba za zastopanje:  Albin Turk, direktor
Št. vložka: 1/00578/00, označba Srg 98/00112

Ostali podatki:

Matična št. zavoda: 5054419
Dejavnost: Lekarne
Šifra dejavnosti: 47.730
Davčna številka: SI30129915
Zavezanec za DDV: DA
Podračun: 01270-6030275190 (UJP Urad Slovenska Bistrica)
Telefon: 02/450 27 83
Telefaks: 02/450 27 84

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0