Splošni pogoji

1  SPLOŠNI POGOJI SPLETNE LEKARNE MARIBOR

Splošno
Ta pravila določajo pogoje uporabe portala spletne lekarne Lekarn Maribor, s katerim upravlja Javni lekarniški zavod Mariborske Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, telefonska številka: 02 450 27 83 (v nadaljevanju Lekarne Maribor).

Spletna lekarna je storitev, ki omogoča nakup zdravil, ki se izdajajo brez recepta, in drugih izdelkov prek spletnega portala Lekarna Maribor: www.mb-lekarne.si.

Organizacijska enota Lekarn Maribor, ki izdaja zdravila brez recepta in druge izdelke prek spletnega portala Lekarn Maribor, je Lekarna v E.Leclercu, Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor, odgovorna oseba za izdajo zdravil prek medmrežja je vodja Lekarne v E.Leclercu Maja Pavlović Mitrović, mag. farm.

Prek portala spletne lekarne Lekarn Maribor je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije.

Lekarne Maribor so imetnik dovoljenja za opravljanje lekarniške dejavnosti prodaje zdravil, ki jo spremlja strokovna podpora s svetovanjem. Lekarne Maribor zagotavljajo tudi kakovost in sledljivost zdravila.

Splošni pogoji uporabe portala spletne lekarne Lekarn Maribor upoštevajo določila veljavne zakonodaje Republike Slovenije, ki jih morajo Lekarne Maribor upoštevati pri delovanju spletne lekarne.

V spletni lekarni Lekarn Maribor je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije.

Splošni pogoji uporabe portala spletne lekarne Lekarn Maribor upoštevajo določila veljavne zakonodaje Republike Slovenije, ki jih morajo Lekarne Maribor upoštevati pri delovanju spletne lekarne.
V spletni lekarni Lekarn Maribor je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije.
Splošni pogoji poslovanja spletne lekarne Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor (v nadaljevanju: Lekarne Maribor) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).
 

Opredelitev pojmov

 1. Ponudnik, prodajalec, upravitelj in lastnik spletne lekarne so Lekarne Maribor.
 2. Uporabnik je podjetje ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni lekarni.
 3. Spletna lekarna je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. identiteto zavoda (ime in sedež podjetja, matično in registrsko številko),
 2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 4. dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku),
 5. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 6. vse cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 7. način plačila in dostave,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe ; poleg tega tudi informacijo, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 10. pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Pojasnila

Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila.

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne kartice,
 • po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.

Avtorske pravice

Vsa vsebina na strani in podstraneh Spletne lekarne je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev.  Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika spletne lekarne - Lekarn Maribor.

2  SPLOŠNE DOLOČBE

Spletna lekarna omogoča nakup zdravil brez recepta, živil, med katera sodijo tudi prehranska dopolnila, medicinskih pripomočkov, kozmetičnih in drugih izdelkov na daljavo.

S ponudbo ne spodbujamo čezmernega nakupovanja in nekritične uporabe izdelkov.

1. Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Upravitelj spletne lekarne ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani http://www.mb-lekarne.si/

Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

2. Odgovornost za delovanje in vsebino spletne lekarne

Upravitelj bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov, vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).Upravitelj se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran uporablja t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravitelj ne zbira nobenih osebnih podatkov o neregistriranih obiskovalcih spletne strani.

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov in storitev uporablja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost Lekarn Maribor, upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta: www.mb-lekarne.si/.

Lekarne Maribor ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in Vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. V primeru, če se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

Prav tako Lekarne Maribor ali druge osebe za napake na spletni strani ne odgovarjajo in jih bodo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili.

Upravitelj lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu http://www.mb-lekarne.si/ zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega upravitelj meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev

3. Odgovornost uporabnika

Pred uporabo je potrebno natančno prebrati priložena navodila zdravil in drugih izdelkov. O tveganju in neželenih učinkih se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom!

Ponudnik ni odgovoren za posledice, ki nastanejo zaradi uporabe zdravila ali izdelka, ki ni v skladu z navodili za uporabo za naročena zdravila in druge izdelke.

Ponudnik ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov storitev, ki zagotavljajo poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna lekarna (npr. izpad delovanja medmrežja).

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino, povezano z elektronskim poslovanjem, izključno na lastno odgovornost.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev, šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo in ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri izvedbi nakupa). Uporabnik se zavezuje tudi, da bo ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril Lekarn Maribor ter drugih strokovnih pravil, opozoril, navodil in priporočil zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestil upravitelje spletnega mesta http://www.mb-lekarne.si/ o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

Uporabnik lahko kadarkoli odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije), kar mora sporočiti na  e- naslov: spletnalekarna@mb-lekarne.si, pri čemer lahko uporabnik zahteva tudi izbris uporabniškega imena in njegovih osebnih podatkov

3   REGISTRACIJA IN PRIJAVA

1. Obisk in brskanje po spletni strani  www.mb-lekarne.si

Uporaba spletnega mesta www.mb-lekarne.si je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani ni potrebno registrirati ali prijaviti. Nakup je možno opraviti kot registriran uporabnik (priporočljivo) ali kot gost.

2. Registracija uporabnika

Ob registraciji v spletno lekarno obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga izbere sam. Geslo lahko uporabnik po uspešni prijavi na spletno mesto tudi kadar koli spremeni.

Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne lekarne  www.mb-lekarne.si , pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.Prijava v sistem (log in) pa omogoča upravitelju spletnega mesta, da ustrezno identificira predhodno registriranega uporabnika in mu omogoča izvedbo nakupa brez ponovne registracije.

3. Prijava uporabnika

Prijava v sistem registriranemu uporabniku omogoča takojšnji nakup izdelka, ogled preteklih naročil, urejanje uporabniškega računa, naročanje in odjavo z novic in dodatne ugodnosti.

4  POSTOPEK NAKUPA

1. Nakup

Ob nakupu v vrednosti nad 30 € vam naročene izdelke dostavimo brezplačno. V to vrednost se ne štejejo zdravila, galenska zdravila, veterinarska zdravila brez recepta in otroška hrana – začetne mlečne formule.
Nakup se prične z dodajanjem izdelkov v nakupovalno košarico. Ko uporabnik konča z izborom in dodajanjem izdelkov v košarico ter s potrditvijo na gumb POTRDI NAROČILO odda naročilo, mu spletna lekarna samodejno "generira - ustvari" in pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila (izdelki, cene, količine, uporabnikovi podatki ...). S tem je naročilo potrjeno, naročeni izdelki bodo poslani v najkrajšem možnem roku. Če je rok dobave več kot 5 delovnih dni, ponudnik o tem obvesti kupca.

Z nakupom se kupec strinja, da na podan e-poštni naslov občasno prejema sporočila komercialne narave, od katerih se lahko v vsakem trenutku odjavi na e-naslov: spletnalekarna@mb-lekarne.si.

2. Nakupovalna košarica in oddaja naročila (specifično glede na konkretni način zaključka nakupa)

Bodoči kupec opravi nakup z uporabo košarice za nakup, v katero dodaja izdelke, ki jih namerava kupiti, pri tem pa jih lahko pred nakupom iz košarice tudi odstrani ali spremeni njihovo količino. Izdelek se doda v košarico s klikom na gumb «V košarico«, s čemer se izdelek zapiše v košarici. V primeru, da nakupujete več izdelkov, postopek ponavljate do izbora zadnjega izdelka. Ko izberete vse, kar ste želeli, nadaljujete s klikom na gumb «Na blagajno«.

Odpre se vam obrazec, kjer lahko spremenite naslov za račun ter dostavo, če ne želite prejeti artikla na naslov, ki ste ga navedli ob registraciji računa.

Ko izpolnite obrazec, kliknite na gumb »nadaljuj« za nadaljevanje v obrazec »2« v primeru, da pošiljate na drug naslov ali obrazec »3«, kjer izberete način dostave. S klikom na gumb »naprej« se odpre obrazec »4«, kjer izberete način plačila.
Pred potrditvijo naročila lahko v polje »Vnesite kodo za popust« vnesete kodo. Kodo lahko pridobite preko različnih kanalov (preko e-pošte, na spletu, preko oglasov v reviji, ipd.). 
Kode za popust se lahko odobrijo izključno samo na kozmetiko, prehranska dopolnila in ostalo blago širše potrošnje. Koda za popust se nikoli ne odobri na zdravila, galenska zdravila, veterinarska zdravila brez recepta in začetne otroške mlečne formule.
 V naslednjem koraku oddano naročilo preverite in ga s klikom na gumb »POTRDI NAROČILO« potrdite in s tem zaključite nakup.Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrdilo o prejetju naročila.
Po potrditvi naročila in prejemo e-pošte na vašp elektronski naslov, spremeba naročila več ni mogoča.

3. Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Preden kupec odda naročilo se mu odpre predogled naročila, na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa lahko kupec napake popravi z izborom funkcije NAZAJ V KOŠARICO. V kolikor naročila ne želi oddati, lahko stran zapre ali zapusti oddajo naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila.

4. Potrditev naročila

Naročilo na spletnem mestu http://www.mb-lekarne.si/  je potrjeno, ko kupec pri zaključevanju naročila potrdi oddano naročilo in ko prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila.

S tem se šteje, da je naročilo potrjeno in kupec zavezan k obveznosti plačila.

5. Zavrnitev naročila

Upravitelj spletnega mesta lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.V kolikor upravitelj spletne lekarne svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev bo upravitelj o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

6. Sklenitev pogodbe in izpolnitev pogodbe

Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo in prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki, uporabniku pa je dostopna v uporabniškem profilu (Moj račun). Kupec pa lahko, kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja, zahteva predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.

V kolikor kupec za naročeni izdelek ni prejel računa ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, naj o tem nemudoma obvesti Lekarne Maribor.

Lekarne Maribor  morajo izpolniti svojo obveznost iz prodajne pogodbe v roku 3-5 delovnih dni od sklenitve pogodbe, razen če se z uporabnikom nista dogovorila drugače. V čas 3-5 delovnih dni se šteje priprava blaga in predaja paketa pogodbenemu dostavljalcu. V primeru pravočasne odpreme naročenega blaga s strani Lekarn Maribor, le -te ne odgovarjajo za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. V kolikor Lekarne Maribor ne morejo izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bodo o tem nemudoma obvestile uporabnika. V kolikor so v takem primeru že sprejele kakšno plačilo, ga bodo uporabniku vrnile na transakcijski račun, iz katerega je bilo izvršeno plačilo. V primeru, če to ni mogoče, pa se Lekarne Maribor in uporabnik dogovorita o načinu vračila.

Izdelki bodo dostavljeni v primerni transportni ovojnini, ki zagotavlja diskretnost nakupa.

V skladu s prvim odstavkom 60. člena Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/2008, s spremembami in dopolnitvami) je izdaja zdravil brez recepta omejena. Citiramo: "Izdana količina zdravila, za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire, je za enega uporabnika največ tri pakiranja z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot." Zato si pridržujemo pravico, da vam v primeru preseženega števila enot zdravil brez recepta naročeno število enot zmanjšamo. Razliko med plačano vrednostjo in kupnino po zmanjšanju števila izdelkov iz zgornjih razlogov bomo kupcu povrnili. Enako postopamo v primeru, če kupec sočasno ali v kratkem časovnem razmiku odda več naročil enakega zdravila.

Zdravila naročena v spletni lekarni, izdajajo magistri farmacije. oz. farmacevtski tehniki pod nadzorom magistra farmacije. Druge izdelke, ki si na voljo v spletni lekarni, izdajajo magistri farmacije ali farmacevtski tehniki. Naročena zdravila in izdelki se izdajajo v organizacijski enoti spletne lekarne, v Lekarni v E.Leclercu.
Magistri farmacije in farmacevtski tehniki so na voljo za svetovanje o pravilni in varni uporabi naročenih zdravil in drugih izdelkov od ponedeljka do sobote, v času odpiralnega časa Lekarne v E.Leclercu. Uporabniki spletne lekarne lahko vprašanja posredujete preko telefona, elektronske pošte, kontaktnega obrazca, objavljenega v spletni lekarni v zavihku KONTAKT ali v polju KOMENTAR pred končno oddajo naročila. Na vprašanja vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Pri poslovanju spletne lekarne dosledno upoštevamo Kodeks lekarniške deontologije in Pravila dobre lekarniške prakse.

7. Račun in spremna obvestila

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo blaga.

8. Dostava in poštnina

Izdelke dostavlja Pošta Slovenije za celotno območje Slovenije, pri čemer bo Pošta Slovenije dostavila paket predan z naše strani skladno s podpisano pogodbo in sicer:
- Pošiljka se naslovniku dostavi naslednji delovni dan;
- Dostava v istem dnevu znotraj mesta Maribor.  
Navadna dostava je možna od ponedeljka do petka. V času vikenda in praznikov se rok dostave za čas dela prostih dni podaljša.

V primeru, da kupca v času dostave ni na navedenem naslovu, lahko naročilo prevzame v enoti Pošte Slovenije.
Za dostavo zdravil, galenskih zdravil, veterinarskih zdravil brez recepta in začetnih mlečnih formul za dojenčke, preusmeritev paketa v paketomat ni možna.

Cenik dostave

Glede na višino nakupa so stroški dostave naslednji:

V znesek za BREZPLAČNO DOSTAVO se ne šteje vrednost naročenih zdravil, galenskih zdravil, veterinarskih zdravil brez recepta in začetnih mlečnih formul za dojenčke, ampak se seštevajo vrednosti vseh ostalih izdelkov (kozmetika, prehranska dopolnila, živila, medicinski pripomočki, ostalo blago).

Vrednost nakupado 19,99 €od 20,00 € do 39,99 €nad 40,00 €
Navadna dostava4,00 €3,80 €Brezplačna dostava


5  ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

1. Pravica do odstopa od pogodbe

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

2. Način izvrševanja pravice

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloga za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež prodajalca Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor ali na kontaktni elektronski naslov: spletnalekarna@mb-lekarne.si.

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe, od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu. 
Vse našteto zaradi narave izdelkov ne velja za zdravila, prehranske, kozmetične in hitro pokvarljive izdelke, katerih ni mogoče vrniti.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

3. Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški, povezani z odstopom

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno in v originalni embalaži. Priložen mora biti izpolnjen Obrazec za reklamacijo in vračilo blaga, kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen, če je do tega prišlo brez njegove krivde.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

V primeru vrnitve blaga zaradi neuspele vročitve pošiljke se s kupcem dogovorimo za morebitno ponovno pošiljanje blaga ali za osebni prevzem naročenega blaga v lekarni v E.Leclercu. Pridržujemo si pravico, da v primeru ponovnega pošiljanja blaga kupca bremenimo za dodatne stroške pošiljanja.

4. Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca, skladno z določili v splošnih pogojih, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku štirinajstih (14-ih) dni od prejetja izdelka. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči prodajalcu.

5. Kdaj kupec nima pravice do odstopa

    Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

 • Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo (zdravila in prehranska dopolnila), ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago), spada med potrošne kozmetične izdelke ali kateremu je že potekel rok uporabe;
 • Pri pogodbah o dobavi medicinskih pripomočkov ali raznih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek.

    Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

 • V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;
 • V primeru mehanskih poškodb blaga;
 • Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena;
 • Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.

6  GARANCIJA IN REKLAMACIJE

1. Garancija za brezhibno delovanje stvari

V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje stvari, v kolikor gre za blago, za katerega se mora izdati garancija.Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računu, ki se kupcu posreduje hkrati z izdelkom. Kupec bo v tem primeru prejel še navodila za sestavo ali uporabo ter seznam pooblaščenih servisov. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.Objavljeni izdelki na spletnem mestu http://www.mb-lekarne.si/ imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja. V primeru dodatnih vprašanj lahko kupec kontaktira Lekarno v E.Leclercu na telefonsko  številko:  02/332 50 97  med tednom med 8.00 in 20.00 uro in v soboto med 8.00 in 15.00 uro ali po e-pošti na naslov: spletnalekarna@mb-lekarne.si.

2. Pravice iz garancije

Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu.

Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

3. Postopek uveljavljanja pravic iz garancije

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež prodajalca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

4. Reklamacije

V primeru, da:

 • naročen izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • naročen izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane ali ki jih je prodajalec izrecno obljubil,
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem  ali modelom, razen če je bil vzorec ali model  pokazan le zaradi obvestila,
 • je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se izdelek kako drugače razlikuje od naročila,

lahko kupec blago reklamira.

Kupec mora o reklamaciji pisno na naslov upravitelja ali po e-pošti na naslov spletnalekarna@mb-lekarne.si v zakonsko določenem roku obvestiti prodajalca in dostaviti izdelek v Lekarno v E.Leclercu, Tržaška cesta 67 a, Maribor, v kolikor gre za napako na izdelku, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še izpolnjen Obrazec za reklamacijo in vračilo blaga, kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe artikla, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).

V primeru, da se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih ali pa je dostavljena napačna količina naročenih izdelkov, kupec o napaki obvesti Lekarne Maribor po telefonu na tel. št. 02/322 50 97 ali po e-pošti spletnalekarna@mb-lekarna.si . Po dogovoru lahko kupec vrne napačno dostavljene izdelkev neodprti in nepoškodovani embalaži. Stroške vračila in ponovnega pošiljanja v tem primeru krijejo Lekarne Maribor. 

V primeru, ko je ob prevzemu pošiljke s strani kupca razvidno, da je paket fizično poškodovan ali kaže znake odprtja, mora kupec zavrniti prevzem paketa.

5. Zavrnitev reklamacije

     Lekarne Maribor si pridržujejo pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • Če ima blago mehanske poškodbe na ohišju ali pa na komponentah;
 • Če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži;
 • Če kupec ne predloži kopije računa;
 • Če je blago poslano na naslov Lekarn Maribor z odkupnino;
 • Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare;
 • Če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila kupcu posredovana ob nakupu ter garancijski list;

6. Škoda

     Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:

 • Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanske poškodbe in okvare v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
 • Za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljavca

7   KONČNE DOLOČBE

1. Varovanje in uporaba osebnih podatkov

Spletna lekarna zbira podatke na spletnem strežniku z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne lekarne ter nudenje zahtevanih storitev. Upravitelj spletne lekarne lahko uporabi vaše podatke tudi za naslednje namene:

 • internih tržnih raziskav,
 • obveščanja strank o novostih v spletni lekarni,
 • obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudijo  Lekarne Maribor.

Ponudnik bo podatke, ki mu jih bo uporabnik posredoval, shranjeval na podlagi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in na podlagi privolitve s strani uporabnika.

Ponudnik  se zavezuje, da bo vaše osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, s spremembami in dopolnitvami) in skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene podjetja  Lekarn Maribor in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik bo osebne podatke, ki jih mu je posredoval uporabnik ob naročilu izdelkov,  zbiral, obdeloval, shranjeval in uporabil za potrebe izpolnitve naročila, v primeru, če se uporabnik strinja, pa tudi za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, promocijskega gradiva, vabil na dogodke ipd..  S prijavo na e-novice se uporabnik strinja, da ponudnik zbira, obdeluje in shranjuje podatek o njegovem elektronskem naslovu. Ponudnik bo podatke shranjeval tako dolgo, dokler je to potrebno na podlagi določb Zakona o računovodstvu, v primeru privolitve pa za nedoločen čas, do preklica s strani uporabnika. 

Privolitev lahko uporabnik kadarkoli prekliče in zahteva njihov izbris ali omejitev obdelave in sicer s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov: spletnalekarna@mb-lekarne.si ali pisno po pošti na naslov: Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor. Preklic privolitve  ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Uporabnik lahko zahteva od ponudnika tudi dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, ponudnik pa mora zahtevi ugoditi v najkrajšem možnem času.  Uporabnik ima pravico do ugovora v primeru nepravilne ali nedovoljene obdelave podatkov s strani ponudnika.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

2. Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore pošlje po pošti na naslov Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, po elektronski pošti na naslov: spletnalekarna@mb-lekarne.si ali sporoči po telefonu na tel. št. 02/332 50 97 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro).

Morebitne pritožbe upravitelj rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravitelj kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

3. Reševanje sporov

V kolikor morebitnega spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem v Mariboru.

Lekarne Maribor ne priznavajo nobenega izvajalca, pristojnega za izvensodno reševanje pravnih sporov (IRPS), s katerim bi lahko potrošnik reševal spore preko platforme Evropske komisije za spletno reševanje sporov.

4. Podatki o upravitelju / upravljalcu

Upravitelj spletne strani so Lekarne Maribor. Podjetje je vpisano v poslovni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod zaporedno številko 1/00578/00.

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0