O nas

Zgodovina

Lekarne Maribor so pričele svojo pot leta 1962. S prizadevanjem vodstva in razumevanjem vsem zaposlenih za predlagane naložbe v objekte in opremo, smo uspeli obnoviti in posodobiti vse stare poslovne prostore in zgraditi nove objekte, v katerih izvajamo lekarniško in grosistično dejavnost. Na podlagi vizij in podjetnosti direktorjev v prejšnjih obdobjih so Lekarne Maribor kot prve v Sloveniji združile lekarniško dejavnost, proizvodnjo galenskih izdelkov in veleprodajo. V zadnjih letih smo poskrbeli za nadgradnjo in razširitev z investicijskimi vlaganji v posodobitev informacijske opreme tako, da je celotno poslovanje računalniško vodeno, kar omogoča hitro prilagajanje sistemskim in cenovnim spremembam. V celotnem obdobju smo si prizadevali in vlagali sredstva v pridobivanje potrebnih znanj in povečanje strokovnosti (štipendiranje, izobraževanje ob delu, specializacije, redna strokovna usposabljanja).

Ne glede na sedanje izredno slabo vrednotenje lekarniških storitev in pomanjkanje farmacevtov kot nosilcev dejavnosti, smo do sedaj uspeli ustrezno oskrbovati obiskovalce lekarniških storitev kot zdravstvene zavode z zdravili in potrebnim medicinskih materialom ter drugimi izdelki. Usmeritev le na to osnovno nalogo je preskromna in tudi ne ustreza naši strokovni usposobljenosti. Zato se farmacevti čedalje bolj posvečamo človeku in ohranjanju njegovega zdravja. V zdravstvenem sistemu bi bilo treba na novo definirati naloge in delovna področja lekarniških farmacevtov v smislu novih spoznanj glede samozdravljenja in zagotovitve izvajanja farmacevtske skrbi za občane.

Uspešni vodilni delavci, strokovno dobro usposobljeni vodje enot in služb, ob pridobljeni zavesti pripadnosti vseh zaposlenih, so in bodo še dalje omogočali uspešno poslovanje Lekarn Maribor.

Povzeto iz Letopisa 1962-2002 Lekarn Maribor-40 let