O NAS – ZGODOVINA - 60 LET LEKARN MARIBOR

Ob koncu leta 2022 smo Lekarne Maribor obeležile 60 let od ustanovitve zdravstvenega zavoda 'Mariborske lekarne'. 28. 12. 1962 so se namreč občine Maribor Center, Maribor Tabor in Maribor Tezno sporazumele, da združijo lekarne, ki so jih ustanovile na območju svojih občin. Sporazum o združitvi je začel veljati 1. 1. 1963, zavod pa je obsegal 7 lekarn (Tabor, Studenci, Tezno, Center, Glavni trg, Pri gradu in Melje) in lekarniški postaji Poljčane in Šentilj, ki sta delovali v okviru Lekarne Center. 

Zavod se je od ustanovitve nenehno širil in razvijal. Lekarne Maribor danes obsegajo enaindvajset lekarn oz. lekarniških podružnic. Lekarniško dejavnost izvajamo v občinah Maribor, Ruše, Lenart, Šentilj, Lovrenc na Pohorju, Sladki Vrh in Hoče-Slivnica. Na dostopnost lekarniških storitev, ki jo zagotavljamo, smo zelo ponosni.

Poleg lekarn so se seveda razvijale in širile tudi podporne službe in dejavnosti. Leta 1972 se je iz Lekarne Center izločil galenski laboratorij in postal samostojna enota. Ob njem je nastal kontrolno-analizni laboratorij, ki je skrbel za kakovost v galenskem laboratoriju izdelanih zdravil in izdelkov. Poleg Službe za kadrovske, pravne in splošne zadeve, Finančno-računovodske službe in Službe za informatiko imamo danes še Službo za trženje in Službo za regulativo in farmacevtsko kakovost, ki skrbijo, da imajo lekarne vso podporo za nemoteno delo in oskrbo uporabnikov.

Danes je v zavodu zaposlenih 177 delavcev. Največ kadra je farmacevtske smeri (magistri farmacije in farmacevtski tehniki), kar 80 %. Razmerje med ženskami in moškimi je precej v prid ženskam. V zavodu spodbujamo dodatno izobraževanje in pridobivanje znanj, zato imamo kar 14 magistrov znanosti oz. specialistov z različnih področij in enega doktorja znanosti.
 
Čeprav je naša osnovna dejavnost zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, se zadnja leta veliko posvečamo dodatnim lekarniškim storitvam, kot so osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled. V lekarnah nudimo tudi osebno svetovanje za zdravje in zdravljenje z zdravili ženskam, ki načrtujejo nosečnost, so noseče ali dojijo. 

Lekarne Maribor smo vedno bile in smo še danes znane po lastnih izdelkih, ki jih izdelujemo v galenskem laboratoriju ali v sodelovanju s partnerji. Veliko pa nam pomeni družbena odgovornost, zato s številnimi dobrodelnimi projekti vračamo družbi v skupno dobro.

60 let je dolga doba. Žlahtna zgodovina nas zavezuje, da delamo odlično in se razvijamo tudi v prihodnje.

Povzeto iz zbornika Lekarne Maribor 60 let, 2023.
 

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0