Pravila nagradne igre: Lekarniški utrip, december 2023

LEKARNE MARIBOR - Naš nasvet za vaše zdravje!

banner-nagradna-igra-revija-lekarniski-utrip-zima-lekarne-maribor

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne križanke v reviji Lekarniški utrip (v nadaljevanju nagradna križanka) so Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju Lekarne Maribor).
Nagradna križanka se začne v sredo, 6. 12. 2023, in traja do vključno srede, 29. 2. 2024.

Pogoji sodelovanja

V nagradni križanki lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradni križanki NE sodelujejo zaposleni v Lekarnah Maribor., ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni križanki lahko sodelujejo samo fizične osebe.

Časovni načrt nagradne križanke

  • december 2023, objava nagradne križanke, Lekarniški utrip, december 2023, #30;
  • 5. 3.  2024, žrebanje;
  • 6. 3 . 2024, objava nagrajencev na spletni strani www.mb-lekarne.si/nasveti/novice

Kako sodelovati v nagradnem žrebanju

V nagradni križanki sodelujejo vsi, ki pošljejo dopisnico s pravilnim   geslom in zapišejo svoje podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko   številko in e naslov). Dopisnico z geslom pošljejo na naslov: Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno izpolnjenimi odgovori.

Nagradni sklad

5 izdelkov IMUNO AMIN  (pakiranje 10 vrečk), ki jih podarjajo Lekarne Maribor 
Med vsemi prejetimi pravilno izpolnjenimi odgovori bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli po eno od zgoraj navedenih nagrad. Nagrajenci nagradne križanke bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.

Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo na sedežu Lekarn Maribor. Žrebanje bo opravila komisija v 2-3-članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ni javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih glede na pogoje sodelovanja, opredeljene v 1., 2. in 3. členu. V primeru, da izžreban odgovor ne bo veljaven ali bodo zahtevani podatki izpolnjeni pomanjkljivo, se bo žrebanje ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradnega žrebanja. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

  • datum in kraj žrebanja,
  • prisotni člani komisije,
  • potek žrebanja,
  • podatki o nagrajencih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne križanke.
Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradni križanki sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

Obveznosti nagrajencev

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.

Dobitek v nagradni igri je po 3. odstavku 108. člena. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. 

Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega navedenega zneska, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca.

Dostava in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bodo poravnale Lekarne Maribor, dostavo vrši Pošta Slovenije.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

  • pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

S sodelovanjem v tej nagradni križanki udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime in priimek objavi na spletni strani www.mb-lekarne.si/nasveti/novice, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila.

Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, in tudi ta pravila dva mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči. 

Zasebnost in varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni križanki so Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor. Osebne podatke se bo obdelovalo za namene izvedbe nagradne križanke (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in identifikacija izžrebancev, priprava zapisnika o nagradnem žrebu in javna objava nagrajencev). Sodelovanje v nagradni križanki je prostovoljno, s sodelovanjem pa sodelujoči soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. 

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imajo sodelujoči pravico do dostopa do podatkov,  pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podajo pisno na naslov Lekarn Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor.

Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni križanki upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni križanki in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni križanki (z uporabo dostopa do svetovnega spleta) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni križanki.

Objava pogojev in pristop k nagradni križanki 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne križanke, ki so dostopna na spletni strani www.mb-lekarne.si/nasveti/novice 

Šteje, da s sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno križanko. Pravila nagradne križanke so obvezujoča za Lekarne Maribor in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad, ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Mariboru.

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne križanke.

IMUNO Amin prašek,10 vrečk

Na zalogi
24,40 €

IMUNO Amin prašek, 3 vrečke

Na zalogi
8,90 €

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0