Swipe to the left
07. november 2016

Preveliki odmerek mamila lahko privede do globoke nezavesti in celo smrti. Tudi nesreče in nezgode so pod vplivom mamil pogoste, saj lahko človek po zaužitju mamila izgubi sposobnost presoje in obvladovanja gibov.

Vse prepogosto se dogaja, da ljudje, ko naletijo na zastrupljenca, ga iz strahu zapustijo ali pa ne pokličejo strokovne pomoči. Pomemben dejavnik preživetja je čas od zastrupitve do pričetka nudenja prve pomoči. Usoda zastrupljenca je odvisna v prvih minutah oz. urah, zato je pomembna organizacija vseh, ki se znajdejo v zapletenih, pogosto paničnih okoliščinah ter ustrezno in pravilno zaporedje ukrepov pomoči zastrupljencu:

 • Vzpostavitev in vzdrževanje življenjskih funkcij

Postopek oživljanja in vzdrževanja življenjskih funkcij je enak kot pri katerem koli drugem vzroku zastoja dihanja ali srca, le prognoza je lahko slabša.

 • Namestitev telesa v ustrezen položaj

Nezavestnega zastrupljenca je potrebno namestiti v položaj na boku, sprostiti mu moramo dihalne poti in položaj glave mora biti tak, da preprečuje možnost aspiracije želodčne vsebine pri bruhanju.

 • Obravnava simptomov zastrupitve

Obravnava zastrupljenca v dihalni stiski, pri motnjah srčnega ritma in popuščanju srca, s krči, hudimi bolečinami in v šoku, zahteva zdravniško pomoč, ki pa pogosto ni mogoča takoj.

 • Prepoznavanja mamila

Ostanki mamila, embalaža, brizgalka in drugi pribor za uživanje mamil so v pomoč pri razpoznavi vrste vzetega mamila. Vzorce mamil in druge predmete je potrebno shraniti in skupaj z zastrupljencem poslati v zdravstveni center. Preveliko odmerjanje mamila ima za posledico značilne toksikološke simptome, na osnovi katerih lahko izkušena oseba prepozna mamilo, ki je vzrok zastrupitve, pogosto je pri prevelikem odmerku mamila potrebno pomisliti na možnost zaužitja več mamil hkrati, vključno z alkoholom.

 • Nudenje protistrupa

Če je le možno, se protistrup zastrupljencu da že med prevozom v zdravstveni center. Poznamo nekatere učinkovite protistrupe, ki pa jih praviloma ni na voljo na kraju dogodka. Učinkovina nalokson (Narcanti®) se uporablja pri zastrupitvi z opiati oziroma opioidi, učinkovina flumazenil (Aneksat®) pa pri zastrupitvi z pomirjevali benzodiazepinske skupine.

 • Odstranjevanje mamil iz telesa

Če je zastrupljenec pri zavesti, lahko zaužito mamilo (npr. alkohol, uspavala, pomirjevala) skušamo odstraniti z izzivanjem bruhanja. Če na mestu zastrupitve zaradi številnih vzrokov ni mogoče izvesti odstranitve mamil iz telesa, lahko v zdravstvenem centru izperejo zastrupljencu želodec.

 • Posvet z zdravstvenim centrom

Nudenje prve pomoči in ugotavljanje vzrokov prevelikega odmerka mamil naj poteka sočasno z iskanjem zdravniške pomoči, ko gre za hudo prizadetega uživalca. Strokovnjak, ki obravnava uživalca na terenu, se bo v hudih in nejasnih primerih posvetoval s centrom za zastrupitve, kar vključuje na priprave v sprejem v bolnišnico, kjer so aparati za umetno dihanje, hemodializa, laboratorij za toksikološko analizo.

 • Prevoz v zdravstveni center

Prizadetega uživalca prevažamo v ustreznem vozilu, ki omogoča ustrezen položaj telesa (na boku, na trebuhu), da preprečimo morebitno zadušitev z izbruhano vsebino. Zastrupljenca je potrebno strokovno spremljati, saj se lahko stanje nenadoma poslabša. Spremljajo naj ga tudi očividci prevelikega odmerjanja, ki bodo v zdravstvenem centru nudili dodatne, nujno potrebne informacije ter vsi vzorci mamil, ki jih je zastrupljenec zaužil oziroma samo sumimo nanje.

 • Zbiranje drugih informacij

Na kraju dogodka zberemo podatke o uživalcu, vrsti zaužitega mamila, načinu zaužitja (pojedel, popil, vbrizgal, vdihoval,…), količini mamila, kraju, vzroku (nesreča, samomor,…), stanju uživalca, ko so ga našli in med prevozom,…, pomembno prispevajo k hitremu in pravilnemu ukrepanju ter preživetju zastrupljenca. Manjkajoče podatke je potrebno čim prej sporočiti zdravstvenemu centru, kamor je bil zastrupljenec napoten.

Kam po informacije in pomoč
Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog:

 • Center za odvisnosti Kranj, Planina 1, Kranj, mobilni telefon: 031 865 852
 • Klinični oddelek za mentalno zdravje, Center za zdravljenje odvisnih od alkohola, Poljanski nasip 58, Ljubljana, telefon: 01/ 300 34 75
 • Klinični oddelek za mentalno zdravje, Center za zdravljenje odvisnosti, Zaloška cesta 29, Ljubljana, telefon: 01/ 587 49 00, telefonski klic v duševni stiski: 01/ 520 99 00
 • Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, Brežice, telefon: 07/ 499 14 50
 • Zdravstveni dom Celje, Gledališka ulica 4, Celje, telefon: 03/ 490 02 28
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, telefon: 02/ 228 62 00
 • Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, Kranj, telefon: 04/ 208 20 00
 • Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, Logatec, mobilni telefon: 041 633 310 in 050 635 497
 • Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 22, Murska Sobota, telefon: 02/ 534 13 00
 • Zdravstveni dom Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica, telefon: 05/ 338 32 65
 • Zdravstveni dom Piran, Cankarjevo nabrežje 9a, Piran, telefon: 05/ 673 02 40
 • Zdravstveni dom Piran-Lucija, Cesta solinarjev 1, Lucija, telefon: 05/ 677 33 20 in 05/ 677 33 21
 • Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, Velenje, telefon: 03/ 899 54 00


Centri za socialno dela:

 • Celje, Gregorčičeva ulica 6, Celje, telefon: 03/ 425 63 00
 • Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, telefon: 04/ 237 34 80
 • Ljubljana-Bežigrad, Podmilščakova ulica 20, Ljubljana, telefon: 01/ 300 18 00
 • Ljubljana-Center, Resljeva cesta 18, Ljubljana, telefon: 01/ 475 08 00
 • Ljubljana-Moste-Polje, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, telefon: 01/ 587 34 00
 • Ljubljana-Šiška, Celovška cesta 195, Ljubljana, telefon: 01/ 583 98 00
 • Ljubljana-Vič-Rudnik, Tržaška cesta 2, Ljubljana, telefon: 01/ 200 21 40
 • Maribor, Dvorakova ulica 5, Maribor, telefon: 02/ 250 66 00
 • Murska Sobota, Slovenska ulica 44, Murska Sobota, telefon: 02/ 535 11 40, SOS telefon za otroke in mladostnike: 02/ 534 80 06
 • Novo mesto, Ressleva ulica 7b, Novo mesto, telefon: 07/ 393 26 40, 07/ 393 26 47, 07/ 393 26 70


Društva:

 • Društvo anonimnih alkoholikov, Podmilščakova ulica 14, Ljubljana, telefon: 01/ 433 82 25
 • Projekt človek center za reintegracijo, Malenškova ulica 11, Ljubljana, telefon: 01/ 540 31 74, 01/ 521 20 64, 01/ 540 47 77, 01/ 540 47 89, mobilni telefon: 041 798 046, 041 717 356
 • Stigma, Wolfova ulica 8, Ljubljana, telefon: 01/ 241 99 99
 • Up društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Miklošičeva cesta 16, Ljubljana, 01/ 434 25 70


Katoliške skupine:

 • Rimskokatoliška škofija Maribor, Študentski katoliški center Sinaj, Koroška cesta 1, Maribor, telefon: 02/ 251 47 90
 • Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, Ljubljana, telefon: 01/ 300 59 60
 • Karitas Celje, Muzejski trg 8, Celje, telefon: 03/ 544 12 65, 03/ 544 12 71


Zavod za zdravstveno varstvo:

 • Celje, Ipavčeva ulica 18, Celje, telefon: 03/ 425 12 00
 • Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper, telefon: 05/ 663 08 00
 • Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj, telefon: 04/ 201 71 00, mobilni telefon: 031 684 106, 041 285 856
 • Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana, telefon: 01/ 586 39 00
 • Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, telefon: 02/ 450 01 00
 • Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota, telefon: 02/ 530 21 00
 • Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Nova Gorica, telefon: 05/ 330 86 00
 • Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto, telefon: 07/ 393 41 00


Elvira Omerović Pešec, mag.farm.

Objavljeno v: Odvisnost