KAJ SPLOH JE ZDRAVNIŠKI RECEPT?

Zdravniški recept je javna listina, s katero strokovnjak, usposobljen in pooblaščen za predpisovanje zdravil, predpiše zdravilo, ki ga v lekarni izda pooblaščena oseba. Zdravniški recept je lahko recept ali naročilnica.

Recept je vrsta zdravniškega recepta na veljavnem receptnem obrazcu, in sicer v papirni ali elektronski obliki. Z uvedbo elektronskega recepta bolnik pogosto v roke ne prejme papirnatega obrazca, temveč za prevzem zdravila potrebuje le kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero farmacevt v lekarni dostopa do podatkov o predpisanem zdravilu.

Poznamo več vrst zdravniških receptov, in sicer neobnovljivi, obnovljivi ter posebni zdravniški recept. Uradno sta veljavna zeleni in beli receptni obrazec.

ZELENI RECEPTNI OBRAZEC

Na zelen receptni obrazec pooblaščene osebe (zdravniki, zobozdravniki) predpisujejo zdravila, ki so s strani zdravstvene zavarovalnice razvrščena na pozitivni ali vmesni seznam. Če je zdravilo na pozitivnem seznamu, je strošek zdravila v celoti pokrit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), če je pa zdravilo na vmesnem seznamu, pa en del stroška krije obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ), drugi del pa prostovoljno (ali dodatno) zdravstveno zavarovanje (PZZ).

Večina predpisanih zdravil na zelenih receptnih obrazcih se ne doplača. Obstaja pa nekaj zdravil, ki jih je treba kljub temu doplačati. Razlogov za to je lahko več:

  • bolnik nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja ali pa ni reden plačnik zavarovanja,
  • zdravilo je razvrščeno na vmesni seznam, bolnik pa nima dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
  • bolnik doplača zdravilo, ko je cena zdravila višja od najvišje priznane vrednosti cene zdravila, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Velikokrat to pomeni, da ima zdravilo na trgu zamenjavo z zdravilom drugega proizvajalca, ki ima nižjo ceno. V tem primeru farmacevt lahko izda predpisano zdravilo, ki ga doplačate, ali pa generično, medsebojno zamenljivo zdravilo, ki ga ni treba doplačati …

BELI RECEPTNI OBRAZEC

Na ta receptni obrazec so predpisana zdravila, katerih stroški niso kriti iz zdravstvenega zavarovanja. Plačnik teh zdravil je v celoti bolnik.

Beli, samoplačniški recept, se uporablja, če bolnik obišče t. i. samoplačniško ambulanto, ki nima koncesije za delo v okviru javne zdravstvene službe, če zdravnik predpiše zdravilo, ki ni razvrščeno na seznam zdravil, če bolnik recepte ali zdravila izgubi ali pa jih je pozabil doma ob odhodu na dopust, če mora bolnik po zdravilo v tujino …

NEOBNOVLJIVI ZDRAVNIŠKI RECEPT

Zdravilo na neobnovljivi zdravniški recept se sme izdati samo enkrat. Recept je veljaven EN MESEC od datuma predpisa (velja za zelene in bele receptne obrazce). Recept za ANTIBIOTIK je izjema, saj tak recept velja le TRI DNI. Po preteku tega datuma papirnat receptni obrazec ni več veljaven oziroma dostop do elektronskega recepta v lekarni ni več mogoč.

OBNOVLJIVI ZDRAVNIŠKI RECEPT

To je zdravniški recept, na katerega se sme zdravilo izdati večkrat. Količina zdravila, predpisanega na takem receptu, ne sme presegati predvidene količine porabe zdravila v enem letu. Zdravnik lahko predpiše različno število posameznih izdaj zdravila. Naenkrat se ob vsaki posamezni izdaji lahko izda količina zdravila za največ 3 mesece. PRVI PREVZEM zdravil na obnovljivi recept mora zavarovanec v lekarni opraviti v roku ENEGA MESECA od predpisa zdravila. Naslednjo količino zdravila lahko zavarovanec prevzame najhitreje en mesec dni pred tem, ko mu, glede na izdano količino, zmanjka zdravila. Obnovljivi recept velja največ ENO LETO od predpisa, sicer recept poteče, tudi če ni bila prevzeta celotna količina zdravila. Če je obnovljiv recept napisan kot elektronski recept, se lahko vsaka naslednja izdaja predpisanega zdravila prevzame v drugi slovenski lekarni. Če pa je obnovljivi recept napisan na papirnat obrazec, si bolnik izbere lekarno, v kateri bo prevzel prvo in tudi vse naslednje izdaje. Farmacevt v tem primeru ob prvi izdaji papirnat recept obdrži v lekarni.

POSEBNI ZDRAVNIŠKI RECEPT

Med zdravila, ki se izdajajo na posebni zdravniški recept, so razvrščena zdravila, ki vsebujejo narkotične snovi, določene psihotropne snovi ali snovi s posebnimi lastnostmi. Tak recept se izdaja v dveh izvodih, pri čemer mora biti na drugem izvodu označba 'kopija'. Bolnik oziroma oseba, ki prevzame zdravilo, mora ob prevzemu pokazati osebni dokument. Podatki o osebi, ki zdravilo prevzame, se v lekarni vpišejo na hrbtno stran recepta ter v posebno uradno knjigo evidenc o izdaji teh zdravil. Posebni zdravniški recept velja PET DNI od predpisa, po preteku tega datuma prevzem zdravila ni mogoč.

NAROČILNICA

Na naročilnico zdravnik predpiše različne medicinske pripomočke, katerih strošek krije zdravstvena zavarovalnica. Prvi prevzem medicinskih pripomočkov v breme zavarovalnice je treba izvesti v ENEM MESECU od predpisa. Zdravnik lahko podobno, kot to velja pri zdravilih na recept, naročilnico predpiše za več ločenih izdaj, in sicer za obdobje enega leta.

DELNA IZDAJA ZDRAVIL

Včasih se zgodi, da v določeni lekarni nimajo v zalogi celotne količine zdravila, ki je predpisana na recept. V tem primeru se lahko bolnik odloči za delno izdajo, kar pomeni, da en del predpisanih zdravil prejme takoj, preostanek zdravil pa v lekarni naročijo in jih bolnik prevzame v ISTI LEKARNI pozneje. Pomembno je, da se preostanek prevzame najpozneje v 60 DNEH od prve delne izdaje.

ALI STE VEDELI?

Veljavnost neobnovljivega zdravniškega recepta je EN MESEC od predpisa, recepta za antibiotik pa le TRI DNI.

ALI STE VEDELI?

Prvi prevzem zdravil na obnovljivi zdravniški recept je treba opraviti v ENEM MESECU od predpisa.

ALI STE VEDELI?

V primeru delne izdaje zdravila se preostanek zdravila prevzame v isti lekarni najpozneje v 60 DNEH.
 

Nataša Lešnik, mag. farm.
 

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0