Swipe to the left
10. februar 2022

Svet ustanoviteljev Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor na podlagi 36. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21) in 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (MUV št. 30/2021 in Uradno glasilo slovenskih občin 64/2021) objavlja,

JAVNI POZIV K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA PACIENTOV

V SVET ZAVODA JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR

1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika pacientov v Svet zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor za mandatno obdobje petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

12. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor določa naslednjo sestavo Sveta zavoda Lekarne Maribor, ki šteje skupaj 9 članov:

-4 predstavniki občin ustanoviteljic

-3 predstavniki zaposlenih v javnem zavodu

-1 predstavnik pacientov in

-1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predstavnika pacientov v svet zavoda imenujejo ustanoviteljice na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.

Več o javnem pozivu najdete na spodni povezavi:

Predstavnik pacientov

Vlogo in privolitev najdete na sledečih povezavah:

Privolitev posameznika

Kandidatura

Objavljeno v: Novice