Swipe to the left
23. marec 2020

COVID-19 in zdravljenje hipertenzije

Srčno-žilni bolniki — bolniki s povišanim krvnim tlakom, srčnim popuščanjem, koronarno ali drugo aterosklerotično žilno boleznijo ter sladkorno boleznijo — sodijo med bolnike, pri katerih imajo lahko virusna obolenja, tudi COVID-19, slabši potek. Mnogi od teh bolnikov prejemajo zdravila, ki vplivajo na renin- angiotenzinski sistem, tj. zaviralce konvertaze angiotenzina (ACE) ali zaviralce angiotenzinskih receptorjev (ARB). V strokovni in laični javnosti so se zato začela pojavljati vprašanja o možni interakciji med COVID 19 ter zaviralci ACE oziroma ARB.

V zvezi s tem sta Združenje kardiologov Slovenije in Združenje za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu pripravili in objavili skupno stališče, ki je dostopno na naslednjih povezavah:

http://www.sicardio.org/covid-19-in-zdravljenje-z-zaviralci-angiotenzin-pretvarjajocega-encima-ace-ali-blokatorji-angiotenzinskih-receptorjev-arb/ in

https://hipertenzija.org/Covid-19/