Swipe to the left

februar 2020

Preverjanje avtentičnosti zdravil in ponarejena zdravila - kako varni smo pred njimi?

12. februar 2020

Število ponarejenih zdravil se v zadnjih letih po vsem svetu povečuje, kar predstavlja grožnjo javnemu zdravju, saj vpliva na zaupanje ljudi v zdravstveni sistem in povzroča nezakonito, tudi nevarno preskrbo z zdravili. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da je v globalnem merilu v obtoku za 200 milijard $ ponarejenih zdravil. Največ ponarejenih zdravil se proizvede...