Kazalniki kakovosti Lekarn Maribor

V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti Lekarne Maribor vzdržujemo sistem kakovosti glede na standarde lekarniške dejavnosti in pravila dobre lekarniške prakse.

Poleg nalog za izboljševanje kakovosti in varnosti, ki jih predpisuje Zakon o lekarniški dejavnosti, v Lekarnah Maribor zagotavljamo kakovost storitev z izvajanjem številnih aktivnosti:

-          letno izvajamo interne strokovne nadzore, združene z notranjimi presojami glede na standard kakovosti ISO 9001,

-          spremljamo in vrednotimo kazalnike kakovosti ter sprejemamo potrebne ukrepe za izboljševanje kakovosti in varnosti,

-          načrtujemo, spremljamo in vrednotimo usposabljanje in izobraževanje osebja,

-          aktivnosti v lekarnah izvajamo skladno s predpisanimi postopki, ki so ažurno revidirani,

-          vzpostavljen imamo register tveganj, kjer so zbrana prepoznana tveganja in predpisani ukrepi za obvladovanje tveganj,

-          periodično izvajamo kvalifikacije merilne in tehnološke opreme, v skladu z določili postopka o obvladovanju tehnološke in merilne opreme,

-          vzpostavljen imamo sistem obvladovanja dokumentacije, ki zagotavlja pripravo in uporabo aktualnih postopkov in obvladovanje zapisov.

 

Tabela kazalnikov kakovosti:

Prenesi tabelo v obliki pdf dokumenta ...