Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Daj življenju priložnost

Zakaj sočutje, dajanje, darovanje?
Ker smo bili ljudje že od nekdaj povezani med seboj in odgovorni drug za drugega. Na odgovornost do bližnjega in pomoč potrebnim je vse svoje življenje opozarjal sveti oče Janez Pavel II. Njegova svetost Dalaj Lama dodaja, da je sočutje potrebno za samoobvladovanje in razvijanje vrlin. Ljudska modrost že dolgo ve, kaj pomeni dajati. Sočutje ob nesreči je kot dež ob suši, pravi indijski pregovor. Ne moremo mimo Hemingwaya, ki je na začetku svojega velikega romana Komu zvoni citiral Johna Donna:

 

Noben človek ni otok, povsem sam zase;
vsak človek je kos celine, del kopne zemlje…
In zato nikdar ne pošiljaj spraševati, komu zvoni: zvoni tebi.

 

Naš svetovno priznani psiholog dr. Anton Trstenjak v knjigi Človek je bitje prihodnosti ugotavlja: Oseba se izpopolnjuje v popolnejšo osebnost prav z vsemi dejanji, ki imajo etično vrednost.

 

Danica Avsec Letonja, doktorica medicine, specialistka anesteziologinja in direktorica Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, razmišlja:

 

Darovanje delov človekovega telesa je plemenito, humano dejanje,
v katerem se zrcali odnos vsakogar do lastnega življenja
in življenja bližnjih ali sočloveka.
Za darovanje se navadno odločimo po temeljitem premisleku o sebi,
o ranljivosti in minljivosti človeka.

 

Zakaj sploh presaditev kostnega mozga?
Presaditev kostnega mozga oziroma krvotvornih matičnih celic prihaja v poštev predvsem pri zdravljenju malignih in nekaterih nemalignih bolezni kostnega mozga in drugih krvotvornih organov (npr. levkemije) ter nekaterih drugih bolezni (nekatere solidne novotvorbe, podedovane bolezni in avtoimunske bolezni), kadar drugi načini zdravljenja niso uspešni.

 

Kdaj je darovanje potrebno?
Darovanje kostnega mozga nesorodnega darovalca je potrebno, kadar bolnik nima sorodnega darovalca in drugi načini zdravljenja niso uspešni.

 

Kdo lahko daruje?
Kostni mozeg lahko daruje vsaka zdrava oseba med 18. in 55. letom starosti.

 

Je darovanje za darovalca varno?
Za darovalca pomeni manjši medicinski poseg.

 

Kaj pomeni darovanje za bolnika oziroma prejemnika?
Zanj pomeni edino možnost ozdravitve oziroma dobesedno novo življenje. Zato lahko tisti bolniki, ki brez hujših zapletov prežive dalj časa brez presaditve, praznujejo kar dva rojstna dneva.

 

Potrebni so trije koraki
Prvi korak
:

 • seznanite se z postopkom
 • če se za to odločite, podpišete pisni pristanek
 • izpolnite medicinski vprašalnik in se pogovorite z zdravnikom
 • odvzamejo vam vzorec krvi za osnovno določitev tkivne skupine
 • vpišejo vas v register

Drugi korak:

 • če ste izbrani kot možni darovalec za nekega bolnika (verjetnost za to je zelo majhna), vas o tem pisno obvestijo in preverijo vašo pripravljenost za nadaljevanje postopka
 • z vašim pristankom vam nato vzamejo nov vzorec krvi za dodatno preverjanje tkivne skladnosti z bolnikom

Tretji korak:

 • če ste z bolnikom resnično tkivno skladni, prejmete obvestilo o dokončnem izboru
 • ponovno preverijo vašo pripravljenost za nadaljevanje postopka in darovanje
 • v primeru privolitve opravite zdravniški pregled in druge potrebne preiskave
 • odvzamejo vam krvotvorne matične celice iz kostnega mozga ali iz venske krvi, ki jih presadijo bolniku

 

Darovanje kostnega mozga je prostovoljno in anonimno

 

Ko želite izvedeti več

 

Slovenija Donor, slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic,
spletna stran:http://www.ztm.si/php/grid.php/slovenija_donor/index.html
 

 

 Zavod RS za transfuzijsko medicino,
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, telefon: 01 543 82 27,
e-pošta:cvetka.flajs@ztm.si
spletna stran: http://www.ztm.si/php/grid.php/index.html

 

Slovenija – transplant, Zavod RS za presaditev organov in tkiv,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana, telefon: 01 300 68 60,
e-pošta:lea.lampret@slovenija-transplant.si

 

mag. Matej Mahnič
prim. Jože Pretnar
mag. Mihael Tonejc
dr. Matjaž Jeras
prim. Danica Avsec Letonja

trava.jpg