#0 Mysql->query(SELECT * FROM modul_lekarna_galerija WHERE item_id= ORDER BY vrstni_red) called at [/home/lekmb3/www/content/prodajna_mesta/seznam_lekarn.php:108] #1 print_lekarna(Mysql Object ([host] => localhost,[dbUser] => lekmb3,[dbPass] => J77Tvdnmi,[dbConn] => Resource id #25,[dbName] => lekmb3,[charset] => utf8,[logmode] => db,[noerror] => ), TemplatePower Object ([index] => Array ([_ROOT] => 0,[additional_script] => 0,[add_script] => 0,[lekarna] => 0,[storitev] => 0,[galerija] => 0,[thumb] => 0),[content] => Array ([_ROOT_0] => Array ([0] => Array ([0] => _ROOT,[_V:prodajna_mesta_active] => active,[_V:meta_title] => Lekarne Maribor - Seznam lekarn,[_B:additional_script] => additional_script_1,[_B:add_script] => add_script_1,[_V:seznam_lekarn_active] => active,[_B:lekarna] => lekarna_1,[_V:naziv] => ,[_V:kratek_opis_lekarne] => ,[_V:pon_pet_dc] => ,[_V:sob_dc] => ,[_V:dc_ned_in_prazniki] => ,[_V:ulica] => ,[_V:google_ulica] => ,[_V:mesto] => ,[_V:upravnica] => ,[_V:tel] => ,[_V:fax] => ,[_V:mail] => ,[_V:moznost_placila] => )),[additional_script_1] => Array ([0] => Array ([0] => additional_script,[_V:script] => )),[add_script_1] => Array ([0] => Array ([0] => add_script,[_V:script] => maps.js),[1] => Array ([0] => add_script,[_V:script] => galerija.js)),[lekarna_1] => Array ([0] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 28/betnava,[_V:naziv] => Betnava),[1] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 5/center,[_V:naziv] => Center),[2] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 10/v_e_leclercu,[_V:naziv] => v E.Leclercu),[3] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 12/gosposvetska,[_V:naziv] => Gosposvetska),[4] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 13/kamnica,[_V:naziv] => Kamnica),[5] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 14/lenart,[_V:naziv] => Lenart),[6] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 15/limbus,[_V:naziv] => Limbuš),[7] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 16/lovrenc__Llekarniska_podruznica_D,[_V:naziv] => Lovrenc (lekarniška podružnica)),[8] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 17/melje,[_V:naziv] => Melje),[9] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 18/nova_vas,[_V:naziv] => Nova vas),[10] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 19/pobrezje,[_V:naziv] => Pobrežje),[11] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 20/pri_gradu,[_V:naziv] => Pri gradu),[12] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 23/v_qlandii,[_V:naziv] => v Qlandii),[13] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 21/radvanje,[_V:naziv] => Radvanje),[14] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 22/ruse,[_V:naziv] => Ruše),[15] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 29/sladki_vrh__Llekarniska_podruznica_D,[_V:naziv] => Sladki Vrh (lekarniška podružnica)),[16] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 24/studenci,[_V:naziv] => Studenci),[17] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 25/Sentilj,[_V:naziv] => Šentilj),[18] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 26/tabor,[_V:naziv] => Tabor),[19] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 27/tezno,[_V:naziv] => Tezno),[20] => Array ([0] => lekarna,[_V:url] => 31/dezurna_lekarna,[_V:naziv] => Dežurna lekarna))),[currentBlock] => Array ([0] => _ROOT,[_V:prodajna_mesta_active] => active,[_V:meta_title] => Lekarne Maribor - Seznam lekarn,[_B:additional_script] => additional_script_1,[_B:add_script] => add_script_1,[_V:seznam_lekarn_active] => active,[_B:lekarna] => lekarna_1,[_V:naziv] => ,[_V:kratek_opis_lekarne] => ,[_V:pon_pet_dc] => ,[_V:sob_dc] => ,[_V:dc_ned_in_prazniki] => ,[_V:ulica] => ,[_V:google_ulica] => ,[_V:mesto] => ,[_V:upravnica] => ,[_V:tel] => ,[_V:fax] => ,[_V:mail] => ,[_V:moznost_placila] => ),[showUnAssigned] => ,[serialized] => ,[globalvars] => Array ([slo_active] => active,[site_url] => http://lekarne.zabec.net,[curr_lang] => slo,[isci_lang] => Išči,[dezurna_lekarna_lang] => Dežurna lekarna,[lekarna_v_vasi_blizini_lang] => Lekarna v vaši bližini,[predstavitev_lang] => Predstavitev,[galenski_laboratorij_lang] => Galenski laboratorij,[politika_kakovosti_lang] => Politika kakovosti,[informacije_javnega_znacaja] => Informacije javnega značaja,[kontakti_lang] => Kontakti,[medijsko_sredisce_lang] => Medijsko središče,[novice_lang] => Novice,[zgodovina_lang] => Zgodovina,[pomembni_datumi_lang] => Pomembni datumi,[uprava_lang] => Uprava,[podatki_o_zavodu_lang] => Podatki o zavodu,[povezane_druzbe_lang] => Povezane družbe,[sporocila_za_medije_lang] => Sporočila za medije,[kontakt_lang] => Kontakt,[logotip_lekarne_maribor_lang] => Logotip lekarne Maribor,[izdelki_lang] => Izdelki,[po_namembnosti_lang] => Po namembnosti,[po_abecedi_lang] => Po abecedi,[po_farmacevtskih_oblikah_lang] => Po farmacevtskih oblikah,[namen_lang] => Namen,[namen_izdelka_lang] => Namen izdelka,[zvrst_izdelka_lang] => Zvrst izdelka,[lastnosti_lang] => Lastnosti,[navodila_za_uporabo_lang] => Navodila za uporabo,[sestavine_lang] => Sestavine,[kaj_morate_vedeti_pred_uporabo_lang] => Kaj morate vedeti pred uporabo,[mozni_nezeleni_ucinki_lang] => Možni neželeni učinki,[shranjevanje_lang] => Shranjevanje,[dodatne_informacije_lang] => Dodatne informacije,[seznam_lekarn_lang] => Seznam lekarn,[predstavitve_in_promocije_lang] => Predstavitve in promocije,[po_lokaciji_lang] => Po lokaciji,[najdalje_odprta_lang] => Najdalje odprta,[po_storitvah_lang] => Po storitvah,[delovni_cas_lang] => Delovni čas,[pon_pet_lang] => PON-PET,[sob_lang] => SOB,[ned_in_prazniki_lang] => NED in prazniki,[naslov_lang] => Naslov,[upravnica_lekarne_lang] => Upravnik lekarne,[storitve_lekarne_lang] => Storitve lekarne,[moznost_placila_lang] => Možnost plačila,[preveri_datume_lang] => preveri_datume,[svetovalec_lang] => Svetovalec,[pogosta_vprasanja_lang] => Pogosta vprašanja,[vprasajte_nas_lang] => Vprašajte nas,[sortiraj_po_lang] => Sortiraj po,[abeceda_lang] => Abeceda,[datum_lang] => Datum,[najveckrat_prebrani_lang] => Največkrat prebrani,[najbolje_ocenjeni_lang] => Najbolje ocenjeni,[izberi_tematiko_lang] => Izberi tematiko,[ime_priimek_lang] => Ime priimek,[kontakt_gsm_lang] => Kontakt (gsm),[kontakt_mail_lang] => Kontakt (mail),[koristno_lang] => Koristno,[ste_vedeli_lang] => Ste vedeli?,[zdravila_lang] => Zdravila,[koristne_povezave_lang] => Koristne povezave,[rastline_lang] => Rastline,[drugo_lang] => Drugo,[homeopatija_lang] => Homeopatija,[kaj_je_homeopatija_lang] => Kaj je homeopatija?,[homeopatska_zdravila_lang] => Homeopatska zdravila,[seznam_registriranih_homeopatskih_zdravil_lang] => Seznam registriranih homeopatskih zdravil,[kje_lahko_dobite_homeopatska_zdravila_lang] => Kje lahko dobite homeopatska zdravila,[rezultati_iskanja_lang] => Rezultati iskanja,[avtorji] => Avtorji,[prodajna_mesta_lang] => Lekarniške enote,[o_lekarnah_lang] => O lekarnah,[vse_pravice_pridrzane_lang] => Vse pravice pridržane,[izdelava_lang] => Izdelava,[current] => prodajna_mesta/seznam_lekarn/),[prepared] => 1,[tpl_base] => Array ([0] => templates/default.tpl,[1] => 0),[tpl_include] => Array ([header] => Array ([0] => templates/header.tpl,[1] => 0),[glava_small] => Array ([0] => templates/glava_small.tpl,[1] => 0),[top_bar] => Array ([0] => templates/top_bar.tpl,[1] => 0),[menu_top] => Array ([0] => templates/menu_top.tpl,[1] => 0),[sub_menu] => Array ([0] => templates/prodajna_mesta_sub.tpl,[1] => 0),[left_block1] => Array ([0] => templates/seznam_lekarn_sub.tpl,[1] => 0),[left_block4] => Array ([0] => templates/lekarna_v_vasi_blizini.tpl,[1] => 0),[right_block] => Array ([0] => templates/lekarna.tpl,[1] => 0)),[tpl_count] => 53,[parent] => Array ([additional_script] => _ROOT,[add_script] => _ROOT,[lekarna] => _ROOT,[storitev] => _ROOT,[galerija] => _ROOT,[thumb] => galerija),[defBlock] => Array ([_ROOT] => Array ([_C:0] => ,[_C:1] => ,[_C:2] => ,[_C:3] => ,[_C:4] => ,[_V:0] => meta_title,[_C:5] => ,[_C:6] => ,[_C:7] => ,[_C:8] => ,[_C:11] => ,[_C:12] => ,[_C:13] => ,[_C:14] => ,[_B:additional_script] => ,[_B:add_script] => ,[_C:15] => ,[_C:16] => ,[_C:17] => ,[_C:34] => ,[_C:35] => ,[_C:49] => ,[_C:50] => ,[_C:51] => ,[_C:52] => ,[_C:53] =>
,[_C:55] =>
,[_C:56] => ,[_C:57] =>
,[_C:58] => asdf ,[_C:60] => ,[_C:63] => ,[_C:64] =>
,[_C:65] => ,[_C:66] =>
,[_C:68] => ,[_C:74] => ,[_V:9] => dezurna_lekarna_lang,[_C:76] => ,[_C:77] => ,[_V:11] => lekarna_v_vasi_blizini_lang,[_C:79] => ,[_C:80] =>
,[_C:81] => ,[_C:83] =>
,[_C:84] =>
,[_C:85] => ,[_C:86] => ,[_C:87] => ,[_C:165] => ,[_C:166] =>
,[_C:168] =>
,[_C:169] =>
,[_C:170] => ,[_C:171] => ,[_C:191] => ,[_C:192] =>
,[_C:193] =>
,[_C:194] => ,[_C:195] => ,[_C:196] => ,[_C:197] => ,[_C:198] => ,[_C:199] => ,[_C:200] => Get Adobe Flash player ,[_C:201] => ,[_C:202] => ,[_C:203] => ,[_C:204] => ,[_C:205] => ,[_C:206] =>
,[_C:207] =>
,[_C:208] =>
,[_C:209] => ,[_C:211] => Farmacevt svetuje ,[_C:213] => ,[_C:214] =>
,[_C:215] =>
,[_C:216] => Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje. ,[_C:217] =>
,[_C:218] =>
,[_C:219] =>
,[_C:220] =>
,[_C:221] =>
,[_C:222] =>
,[_C:223] => ,[_C:252] =>
,[_C:253] =>
,[_C:254] =>
,[_C:255] => ,[_V:61] => lekarna_v_vasi_blizini_lang,[_C:257] => ,[_C:258] =>
,[_C:259] =>
  ,[_B:lekarna] => ,[_C:260] =>
,[_C:261] =>
,[_C:262] =>
,[_C:263] =>
,[_C:265] => ,[_C:266] =>
,[_C:267] =>
,[_C:268] =>

,[_V:63] => naziv,[_C:269] =>

,[_C:270] =>
,[_C:271] => ,[_V:64] => kratek_opis_lekarne,[_C:272] => ,[_C:273] =>
,[_C:274] =>

hide1,[_C:275] => >,[_V:66] => delovni_cas_lang,[_C:276] => :

,[_C:277] =>
,[_C:279] => ,[_V:68] => pon_pet_dc,[_C:280] =>
,[_C:281] => ,[_V:69] => sob_lang,[_C:282] => : ,[_V:70] => sob_dc,[_C:283] =>
,[_C:284] => ,[_V:71] => ned_in_prazniki_lang,[_C:285] => : ,[_V:72] => dc_ned_in_prazniki,[_C:286] => ,[_C:287] =>
,[_C:288] =>

hide1,[_C:289] => >,[_V:74] => naslov_lang,[_C:290] => :

,[_C:291] =>
hide1,[_C:292] => > ,[_C:293] =>

,[_V:76] => ulica,[_C:294] =>

,[_C:295] =>

,[_V:77] => mesto,[_C:296] =>

,[_C:297] => ,[_C:298] => ,[_C:300] =>
,[_C:301] =>

hide1,[_C:302] => >,[_V:80] => upravnica_lekarne_lang,[_C:303] => :

,[_C:304] =>
hide1,[_C:305] => > ,[_C:306] =>

,[_V:82] => upravnica,[_C:307] =>

,[_C:308] =>
,[_C:309] =>

hide1,[_C:310] => >,[_V:84] => kontakti_lang,[_C:311] => :

,[_C:312] =>
hide1,[_C:313] => > ,[_C:314] =>

Telefon: ,[_V:86] => tel,[_C:315] =>

,[_C:316] =>

Telefaks: ,[_V:87] => fax,[_C:317] =>

,[_C:318] =>

E-pošta: ,[_V:89] => mail,[_C:320] =>

,[_C:321] =>
,[_C:322] =>

hide1,[_C:323] => >,[_V:91] => storitve_lekarne_lang,[_C:324] => :

,[_C:325] =>
hide1,[_C:326] => > ,[_C:327] =>
  ,[_B:storitev] => ,[_C:328] =>
,[_C:329] =>
,[_C:330] =>

hide1,[_C:331] => >,[_V:94] => moznost_placila_lang,[_C:332] => :

,[_C:333] =>
hide1,[_C:334] => > ,[_C:335] => ,[_V:96] => moznost_placila,[_C:336] => ,[_C:337] =>
,[_C:338] =>
,[_B:galerija] => ,[_C:339] =>
,[_C:340] =>
,[_C:341] =>
,[_C:342] => natisni ,[_C:344] =>
,[_C:345] =>
,[_C:346] =>
,[_C:347] =>
,[_C:348] =>
,[_C:349] =>
,[_C:350] => ,[_C:351] =>
,[_C:352] =>
,[_C:353] => ,[_C:354] => ,[_C:355] =>
,[_C:356] =>
,[_C:357] =>
,[_C:358] => ,[_C:359] => ,[_C:360] => ,[_C:361] => ),[additional_script] => Array ([_C:0] => ,[_V:0] => script,[_C:1] => ),[add_script] => Array ([_C:0] => ,[_C:2] => ,[_C:3] => ,[_C:4] => ,[_C:5] => ),[lekarna] => Array ([_C:0] =>
 • ,[_C:2] => ,[_C:6] => ,[_V:4] => naziv,[_C:7] => ,[_C:8] => ,[_C:9] =>
 • ),[storitev] => Array ([_C:0] =>
 • ,[_V:0] => storitev,[_C:1] =>
 • ),[galerija] => Array ([_C:0] =>
  ,[_C:1] =>
  ,[_C:2] =>
  ,[_C:3] =>
  ,[_C:4] => ,[_C:6] =>
  ,[_C:7] =>
  ),[thumb] => Array ([_C:0] =>
 • ,[_C:2] => ,[_C:4] => ,[_V:3] => slika,[_C:6] => ,[_C:8] => ,[_C:9] =>
 • )),[rootBlockName] => ,[ignore_stack] => Array ([0] => ),[version] => 3.0.2-Z0.1), slo, ) called at [/home/lekmb3/www/content/prodajna_mesta/seznam_lekarn.php:302] #2 include(/home/lekmb3/www/content/prodajna_mesta/seznam_lekarn.php) called at [/home/lekmb3/www/content/prodajna_mesta.php:15] #3 include(/home/lekmb3/www/content/prodajna_mesta.php) called at [/home/lekmb3/www/index.php:99] Napaka na SQL poizvedbi v databazo!
  You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near \'ORDER BY vrstni_red\' at line 1
  Napaka na SQLju: SELECT * FROM modul_lekarna_galerija WHERE item_id= ORDER BY vrstni_red
  Lekarne Maribor - Seznam lekarn
  Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
  Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

  Delovni čas:


  SOB :
  NED in prazniki :

  Naslov:

  Upravnik lekarne:

  Kontakti:

  Telefon:

  Telefaks:

  E-pošta:

  Storitve lekarne:

  Možnost plačila:

  natisni