Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Zgodovina


Lekarne Maribor so pričele svojo pot leta 1962. S prizadevanjem vodstva in razumevanjem vsem zaposlenih za predlagane naložbe v objekte in opremo, smo uspeli obnoviti in posodobiti vse stare poslovne prostore in zgraditi nove objekte, v katerih izvajamo lekarniško in grosistično dejavnost. Na podlagi vizij in podjetnosti direktorjev v prejšnjih obdobjih so Lekarne Maribor kot prve v Sloveniji združile lekarniško dejavnost, proizvodnjo galenskih izdelkov in veleprodajo. V zadnjih letih smo poskrbeli za nadgradnjo in razširitev z investicijskimi vlaganji v posodobitev informacijske opreme tako, da je celotno poslovanje računalniško vodeno, kar omogoča hitro prilagajanje sistemskim in cenovnim spremembam. V celotnem obdobju smo si prizadevali in vlagali sredstva v pridobivanje potrebnih znanj in povečanje strokovnosti (štipendiranje, izobraževanje ob delu, specializacije, redna strokovna usposabljanja).

Ne glede na sedanje izredno slabo vrednotenje lekarniških storitev in pomanjkanje farmacevtov kot nosilcev dejavnosti, smo do sedaj uspeli ustrezno oskrbovati obiskovalce lekarniških storitev kot zdravstvene zavode z zdravili in potrebnim medicinskih materialom ter drugimi izdelki. Usmeritev le na to osnovno nalogo je preskromna in tudi ne ustreza naši strokovni usposobljenosti. Zato se farmacevti čedalje bolj posvečamo človeku in ohranjanju njegovega zdravja. V zdravstvenem sistemu bi bilo treba na novo definirati naloge in delovna področja lekarniških farmacevtov v smislu novih spoznanj glede samozdravljenja in zagotovitve izvajanja farmacevtske skrbi za občane.

Uspešni vodilni delavci, strokovno dobro usposobljeni vodje enot in služb, ob pridobljeni zavesti pripadnosti vseh zaposlenih, so in bodo še dalje omogočali uspešno poslovanje Lekarn Maribor.

Povzeto iz Letopisa 1962-2002 Lekarn Maribor-40 let

Pomembni datumi:

1. december 2011

Lekarna Betnava - nova lekarna v TC Mercator Tabor

3. avgust 2011

Lekarna v E.Leclercu - razširitev in prenova lekarne

5. oktober 2010

Začetek proizvodnje v novi tovarni zdravil Marifarm.

1. september 2010

Lekarna Pri gradu - delno prenovljena lekarna

3. maj 2010

Lekarna Kamnica - nova lekarna

1. marec 2010

Lekarna Tezno - delno prenovljena lekarna

6. november 2008

Lekarna Pobrežje - prenovljena lekarna in pridobitev sistema Rowa - robotizirano skladiščenje zdravil

18. april 2008

Lekarna Qlandia - nova lekarna

15. december 2007

Lekarna v E.Leclerc-u - nova lekarna

7. november 2007

Lekarna Radvanje - nova lekarna

3. januar 2007

Lekarna Tabor - obnova in vpeljava novih področij dela

19. junij 2006

Lekarna Lenart - nova lekarna (ob ZD Lenart)

21. februar 2005

Lekarna Limbuš – nova lekarna

1. marec 2002

Lekarna Lovrenc – nova lekarna

1. januar 2000

Družba Farmadent je pričela delovati kot samostojna gospodarska pravna oseba z oddelkoma Farmacevtika in Dentes. Ločila se je gospodarska dejavnost od javne službe

10. julij 1997

Lekarna Gosposvetska – nova lekarna

1. september 1995

Sedež zavoda Mariborskih lekarn in organizacijska enota Farmadent sta se preselila v nove prostore na Teznu

1. april 1991

Delovna organizacija Mariborske lekarne Maribor se je v skladu z določbami Zakona o zavodih preoblikovala v javni zavod. Ustanovitelj javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor je Mestna občina Maribor

1. december 1985

Lekarna Pobrežje – nova lekarna

1. maj 1983

Lekarna Nova vas – nova lekarna

1. januar 1979

Delovno organizacijo Mariborske lekarne Maribor so predstavljale enote:

  • TOZD Lekarne (10 lekarn in galenski in analizni laboratorij)
  • TOZD Farmadent (skladišče, nabavna in prodajna služba ter AOP)
  • delovna skupnost skupnih služb (DSSS)

1972
  • Nastane grosistični oddelek FARMADENT.
  • Galenski laboratorij in oddelek Dentes se izločita iz lekarne Center in organizirata kot samostojna enota.
  • Lekarniška postaja v Šentilju je izpolnila pogoje za verifikacijo lekarne in se preimenovala v lekarno Šentilj.

1. januar 1968

K zavodu je bila priključena lekarna Lenart

1. januar 1966

Lekarna Ruše postane ena izmed lekarn zavoda

1. januar 1963
  • Pričel je veljati sporazum občin Maribor Center, Maribor Tabor in Maribor Tezno o združitvi lekarn (8 lekarn), ki so jih ustanovile na območju svojih občin v nov zdravstveni zavod “Mariborske lekarne” s sedežem v Mariboru.
  • Delovno razmerje v Mariborskih lekarnah Maribor je sklenilo 113 delavcev, prej zaposlenih v samostojnih lekarniških zavodih.