Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Uprava

Direktor zavoda: Albin Turk, univ. dipl. ekon.

 • Strokovna direktorica zavoda: Ljubica Lovišček, mag. farm.
 • Organizacijska enota lekarne: Elvira Omerović Pešec, mag. farm.
 • Finančno računovodska služba: Darinka Mikl, univ. dipl. ekon.
 • Služba za regulativo in farmacevtsko kakovost: Igor Klinc, mag. farm. in Polona Gričnik Vozelj, mag. farm. spec.
 • Služba za trženje: Andreja Breznik, univ. dipl. ekon.
 • Služba za informatiko: dr. Aleksander Soršak, univ. dipl. ing.
 • Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve: mag. Tanja Bauer, univ. dipl. prav.

Člani sveta zavoda:

 • Jelka Kolmanič, univ. dipl. ekon. - predsednica
 • mag. Zorica Zajc-Kvas
 • Drago Žura, univ. dipl. org.
 • Damir Orehovec, prof. mat. in fiz.
 • Petra Kneževič, prof. slov. in soc.
 • Maja Starčevič, univ. dipl. ekon.
 • Damjan Cvetko
 • Aleksander Županek, mag. posl. ved.
 • Igor Klinc, mag. farm.