Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Pritožbe in pohvale

POSTOPEK VLOŽITVE ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

(Zakon o pacientovih pravicah, Uradni list RS št. 15/2008)

V primeru neustreznega odnosa ali ravnanja zdravstvenih delavcev pri nudenju zdravstvenih storitev v lekarni, lahko najkasneje:
- v roku 15 dni od domnevne kršitve, če gre za domnevno neustreznega odnosa zdravstvenega delavca do vlagatelja;
- v roku 30 dni po končani zdravstveni oskrbi, če gre za domnevno neustrezno ravnanje zdravstvenih delavcev pri nudenju zdravstvenih storitev
vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic na enega izmed naslednjih načinov:

a) PISNO                                
z dopisom, ki ga pošljete ali osebno oddate na naslovu:
Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor        
      
ali po elektronski pošti na naslov:  
ljubica.loviscek@mb-lekarne.si

b) USTNO
pri pristojni osebi:
Ljubica Lovišček, mag. farm.
tel.št.: 02/450 27 54, 02/450 27 50

Pisna zahteva mora vsebovati:   
1. osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke vlagatelja,
2. opis domnevne kršitve pravic,
3. podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih  sodelavcih,
4. podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
5. čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
6. morebitne posledice domnevne kršitve pravic in
7. morebitni predlog za rešitev spora.

Vlagatelj se lahko kadarkoli obrne na zastopnika pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja je brezplačno in zaupno.

 

 

Zastopnika pacientovih pravic na območju Maribora in okolice sta:

Vlasta Cafnik

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor,

Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

 

Uradne ure:

torek od 14.00 do 18.00,

sreda od 8.00 do 12.00 in

četrtek od 8.00 do 12.00.

telefon 02/333 12 64, mobitel: 051/217-424,

e-pošta vlasta.cafnik@nijz.si.

 

in

 

Adela Postružnik

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor,

Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

 

Uradne ure:

ponedeljek od 11.00 do 18.00 in

sreda od 9.00 do 14.00.

 

telefon: 02/333 12 63, mobitel: 030/464-204,

e-pošta: adela.postruznik@nijz.si

 

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za Zastopnika pacientovih pravic je možno ob ponedeljkih in petkih med 08.00 in 12.00 uro na mobilni telefon: 041/681-304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor, ga. Nina Pavletič.