Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Podatki o zavodu

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor je pravna oseba, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru s temi podatki:

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor


Skrajšano ime:                 Lekarne Maribor
Sedež:                                Minařikova ulica 6, 2000 Maribor
Organizacijska oblika:    Javni zavod
Ustanovitelji:                     Mestna občina Maribor
                                            Občina Duplek
                                            Občina Hoče-slivnica
                                            Občinca Miklavž na Dravskem polju
                                            Občina Starše
                                            Občina Rače-Fram
Oseba za zastopanje:     Albin Turk, direktor
Št. vložka:                           1/00578/00, označba Srg 98/00112

Ostali podatki:
Matična št. zavoda:           5054419
Dejavnost:                          Lekarne
Šifra dejavnosti:                47.730
Davčna številka:                SI30129915
Zavezanec za DDV:           DA
Podračun:                           01270-6030275190 (UJP Urad Slovenska Bistrica)
Telefon:                               02/450 27 83
Telefaks:                             02/450 27 84