Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Politika kakovosti

POSLANSTVO
Lekarne Maribor posredujemo prebivalcem, zdravstvenim organizacijam ter drugim uporabnikom strokovne nasvete, informacije, zdravila in druge izdelke za zagotavljanje in ohranjanje zdravja ter za izboljšanje kakovosti življenja.

VIZIJA
•    Obdržati položaj prvega in najbolj dostopnega partnerja uporabnikom zdravstvenih storitev.
CILJ
•    Našim uporabnikom nuditi strokovne lekarniške storitve.  

STRATEGIJA
•    Vzdržujemo in razvijamo vrhunsko lekarniško dejavnost po načelih poslovne odličnosti.
•    Za uporabnike izboljšujemo lekarniške storitve s povečevanjem števila lekarn, posodabljanjem obstoječih ter s kakovostno ponudbo, tudi lastnih izdelkov.
•    Razvijamo interdisciplinarne time najboljših strokovnjakov s področja farmacije in drugih relevantnih strok.
•    Zaposlenim omogočamo osebni in strokovni razvoj ter skrbimo za njihovo zadovoljstvo.
•    Z ustanovitelji, zavarovalnicami in drugimi deležniki razvijamo partnerske odnose in si s tem ustvarjamo pogoje za razvoj dejavnosti.
•    Ob izvajanju svoje dejavnosti ravnamo odgovorno do naravnega okolja.

Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo na vseh področjih dela.
Z uspešnim vodenjem kakovosti po standardu SIST EN ISO 9001:2008 in po predpisani zakonodaji ter regulativi bomo zaposleni v zavodu tudi v bodoče nenehno izboljševali kakovost poslovanja v svojih enotah.


Maribor, 08.04.2014                Albin Turk, direktor  zavoda