Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Informacija o izvajanju farmacevtskih intervencij - september 2016

Farmacevtska intervencija (FINT) je poseg magistra farmacije v postopek izdaje zdravil na recept v primerih, kadar presodi, da je potrebno ukrepanje z vidika predpisov, učinkovitosti ali varnosti zdravljenja z namenom izboljšanja zdravljenja pacienta in/ali zmanjšanja stroškov zdravljenja. 

FINT naj bi izvajale vse lekarne v RS. Od leta 2009 pa imamo v RS tudi sistem dokumentiranja in sistematičnega izvajanja, opredeljenega s projektom Mariborskih lekarn in specialistično nalogo Helene Pavšar, mag.farm., spec.. Kljub finančnemu sponzoriranju projekta s strani ZZZS pa le ta ni sprejel financiranja te storitve in širitve sistematičnega dokumentiranega izvajanja v vseh lekarnah. To nevzdržno stanje nadaljuje. Ker so FINT ena ključnih, strokovno zahtevnih aktivnosti magistrov farmacije in časovno neprimerljivih z izdajo na recept, poleg tega pa bistveno doprinašajo h kakovosti in varnosti zdravljenja z zdravili in so s tem garant varnosti zdravstvenega sistema v celoti, so lekarniški javni zavodi začeli 2015 izvajati FINT skladno z novo opredeljenim standardom, ki je od septembra sprejet standard v LZS. Pričakujemo uvrstitev med verificirane zdravstvene storitve, plačilo s strani obveznega zdr. zavarovanja in uvrstitev kazalnikov kakovosti FINT med uradne zdravstvene kazalnike, ki jih zbira in vrednoti NIJZ, periodično poroča in se z lekarniško in zdravniško stroko dogovarja o ukrepih za izboljšanje kakovosti in varnosti predpisovanja zdravil. 

FINT farmacevt v dogovoru s pacientom izvede vsakokrat, ko ugotovi, da je pri izdaji zdravila prišlo do administrativne napake ali/in bodisi do strokovne težave, povezane z zdravili, bodisi do obojega z namenom, da se težava reši v najkrajšem možnem času. Kadar prepoznane težave... Več o tem

 

Lekarne Maribor, 01.10.2016