Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Robot - pomočnik farmacevta v lekarni?

V začetku maja je po nekaj mesecih prenove ponovno odprla vrata popolnoma prenovljena in modernizirana lekarna Tezno. V zadnjih letih so se zaposleni spopadali s prostorsko stisko, in ker možnosti za širitev lekarne ni bilo, je bila sprejeta odločitev, da se lekarno opremi s sistemom ROWA. 

ROWA je avtomatizirano skladišče s policami za shranjevanje zdravil, ki segajo vse do stropa in je individualno načrtovano. Ima dva vnosna trakova, robotsko roko in tri izdajne postaje. Pri nas v ROWI skladiščimo predvsem zdravila, ki se izdajajo na recept ter zdravila, ki jih izdajamo brez recepta in je njihova zaloga v lekarni velika. Vsako škatlico zdravila, ki jo skladiščimo v robotu, je potrebno po prevzemu zložiti na vnosni trak. Robotska roka nato zloži zdravila na police, pri čemer ne zlaga zdravil po klasičnem abecednem vrstnem redu, ampak jih kaotično razporeja po skladišču, pri čemer optimalno izkoristi prostor. Ko farmacevt pri izdajnem pultu v lekarniški računalniški program vnese nabor zdravil, ki jih bo izdal bolniku, robotska roka začasno preneha z zlaganjem ali prerazporejanjem zdravil in prednostno prinese želena zdravila do izdajne postaje, torej do farmacevta. V prihodnje bi lahko sistem nadgradili s popolnoma samodejnim vnosom blaga, lekarniško osebje pa bi se lahko posvetilo številnim ostalim nalogam. Pri tem bi sicer izgubili nekaj omar, kjer sedaj shranjujemo inkontinenčni program, zato bi bilo potrebno pretehtati prednosti in slabosti takšne naložbe.

Pred obnovo smo imeli kot v večini ostalih lekarnah zdravila zložena v predalih za izdajnim pultom. Zaradi nenehnega povečevanja števila zdravil, predvsem generičnih, in spreminjanja zunanje ovojnine, ko se proizvajalci nemalokrat odločijo za škatlice večjih dimenzij, smo morali pogosto spreminjati razporeditev zdravil v predalih. Posledično je bil čas iskanja zdravil daljši in možnost za napake pri izdaji večja. Z avtomatiziranim skladiščem pa se strokovnim napakam pri izdaji popolnoma izognemo. Zdravila, predpisana na elektronskem receptu, se namreč prenesejo neposredno v računalniški program in do robotiziranega skladišča. 

S sistemom ROWA nismo pridobili samo prostora za ostala zdravila in izdelke, ki jih lahko uporabniki kupijo pri nas, ampak tudi čas, ki ga lahko sedaj namenimo bolniku. Medtem ko čakamo, da nam robotska roka prinaša zdravila, se lahko s pacientom pogovorimo o morebitnih težavah pri jemanju zdravil, o možnih neželenih učinkih, o smotrnosti jemanja prehranskih dopolnil in zdravil brez recepta.

Vseh zdravil vendarle ne skladiščimo v robotu. Po tehtnem razmisleku so zunaj ostali antibiotiki, mazila, očesni pripravki in še nekatera ostala zdravila. Ta zdravila smo izbrali, ker so največkrat predpisana za akutna obolenja in je dovolj že ena škatlica zdravila, ki zadostuje za nekajdnevno zdravljenje. Strinjali smo se, da bo izdaja potekala bolj tekoče, če imamo ta zdravila blizu, saj sami žal ne moremo postaviti vrstnega reda prinosa zdravil iz ROWE. Prej so dostavljena zdravila, za katera je bil prej izdan ukaz. Tako se dogaja, da mora bolnik s samo eno škatlico zdravila počakati, saj je bil pri sosednjem izdajnem mestu pred njim na vrsti bolnik z več zdravili za trimesečno terapijo in je zapis z njegovo terapijo že bil posredovan ROWI. Težavo bi v prihodnje lahko rešili z dodatno robotsko roko, v kolikor je to tehnično izvedljivo ter ekonomsko smiselno. 

V lekarnah se srečujemo tudi z veliko administrativnega dela, vodenjem različnih evidenc, pripravljanjem zdravil in drugih izdelkov za ambulante, za kar imamo sedaj več časa. Poleg skladiščenja in prinosa zdravil robot namreč opravlja tudi inventuro in spremlja roke uporabe. Na računalniku pred vhodom v avtomatizirano skladišče lahko spremljamo številne parametre, npr. koliko prostora je še v skladišču, katera so zdravila s skorajšnjim potekom roka uporabe in koliko jih je ter številne druge. Vse naštete lastnosti nam največkrat olajšajo delo, opazili pa smo tudi pomanjkljivosti. Včasih imamo občutek, da bi sami hitreje poiskali in izdali zdravila. To velja predvsem za zdravila, ki se ne izdajajo pogosto in jih posledično ni veliko na zalogi. Takrat robotska roka prinaša škatlico za škatlico zdravila, saj jih ima običajno shranjene na različnih mestih. To seveda precej podaljša čas izdaje zdravil, še posebej, če je predpisanih več takšnih zdravil po več škatlic.

V avtomatizirano skladišče je bil naknadno vgrajen še senzor za temperaturo in vlago, kar nam omogoča spremljanje teh parametrov, ne da bi pri tem morali vstopati v skladišče. Robotska roka ima vgrajeno kamero, ki omogoča spremljanje shranjevanja, prelaganja in prinosa zdravil na LCD zaslonu, kar je našim uporabnikom še posebej všeč.

Po začetni skeptičnosti in morda tudi strahu, kako se bo sistem obnesel, lahko po nekaj mesecih dela z njim zaključim, da zagotovo ima prednosti in farmacevtu pomaga in mu olajša delo. Zagotovo se sedaj večkrat pogovorimo z bolniki o kakršnihkoli nejasnostih povezanih z jemanjem zdravil in tako pomembno pripomoremo k pravilnemu in doslednemu jemanju zdravil, ki je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, da je zdravljenje uspešno. Naša ROWA, ki smo jo poimenovali Johana, svoje delo opravlja dobro in smo jo tako zaposleni kot tudi naši uporabniki sprejeli za svojo.

Simona Pernat, mag. farm.
Lekarna Tezno
 

 

Lekarne Maribor, 20.09.2016