Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Kontakti

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Minařikova ulica 6
2000 Maribor

Telefon: 02/450 27 83
E-pošta: info@mb-lekarne.si

 

Albin Turk, univ. dipl. ekon.
direktor zavoda
Telefon: 02/450 27 50
Telefaks: 02/450 27 52

 

Ljubica Lovišček, mag. farm. 
strokovna direktorica zavoda
Telefon: 02/450 27 54
Telefaks: 02/450 27 52
E-pošta: ljubica.loviscek@mb-lekarne.si

 

Elvira Omerović Pešec, mag. farm.
vodja organizacijske enote lekarne
Telefon: 02/450 27 53
Telefaks: 02/450 27 84
E-pošta: elvira.omerovic@mb-lekarne.si

 

Darinka Mikl, univ. dipl. ekon. 
vodja Finančno računovodske službe
Telefon: 02/450 27 60
Telefaks: 02/462 27 67
E-pošta: darinka.mikl@mb-lekarne.si

 

Andreja Breznik, univ. dipl. ekon.
vodja Službe za trženje
Telefon: 02/450 28 02
Telefaks: 02/462 28 06
E-pošta: andreja.breznik@mb-lekarne.si

 

 

dr. Aleksander Soršak, univ. dipl. ing.
vodja Službe za informatiko
Telefon: 02/450 27 75
Telefaks: 02/450 27 84
E-pošta: sandi.sorsak@mb-lekarne.si

 

Tanja Bauer, univ. dipl. prav.
vodja Službe za kadrovske, pravne in splošne zadeve
Telefon: 02/450 27 80
Telefaks: 02/450 27 84
E-pošta: tanja.bauer@mb-lekarne.si