Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

e-Recept

e-Recept (elektronsko predpisovanje zdravil) bi naj v celoti nadomestil predpisovanje zdravil na zeleni oz. beli "papirnati" recept tako v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti kot tudi na nivoju specialistične dejavnosti.

Prednosti
Kljub trenutnim težavam, ki bodo v prihodnje morale biti odpravljene, ima sistem e-recept vsekakor svoje prednosti:

- Varnost pacientov in odpravo napak, ki so bile posledica napačnega zapisa na receptu ali slabo berljive pisave zdravnika.
- Za obnovljive recepte pacientu ni potrebno obiskati vedno iste lekarne, temveč lahko prevzame zdravilo kjer koli v Sloveniji.
- Samo predpisovanje je v primeru, ko gre za ponovno predpisovanje zdravila, zelo poenostavljeno in skrajšuje čas, ki ga porabi zdravnik za predpisovanje zdravil.
- Manj je administrativnih stroškov za nakup receptnih obrazcev, tiskanje receptov v ambulantah, arhiviranje receptov v lekarnah ipd.
- Poenostavljeno spremljanje porabe zdravil.
- Večja zanesljivost podatkov.

Slabosti
Zasnova e-recepta je dobra in v današnjih časih že nujna, a se lekarniški farmacevti v praksi srečujemo s težavami, ki so rešljive na nivoju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To v praksi pomeni, da se izdaja zdravil na predpisane e-recepte ustavi zaradi motenega delovanja komunikacijskega in informacijskega sistema izven lekarne. Lekarniški farmacevt sicer obvesti NIJZ, da sistem ne deluje, a predpisanih zdravil na e-recepte do odprave težav ne more izdati. Tako v lekarnah prihaja do neugodnih situacij, ko vsi čakamo, tako lekarniški farmacevti na eni strani kot pacienti na drugi strani, da se sistem vzpostavi nazaj. 

V takšnih situacijah, ki so neugodne za vse vpletene, naprošamo vse naše paciente za strpnost in razumevanje in se vam obenem za to zahvaljujemo.

V prihodnje...
Predvidene so še nadaljnje izboljšave, ki bodo prispevale k temu, da bo e-recept prepoznan kot najboljši pristop  za varno  predpisovanje zdravil.
Deloma je že sedaj možno enostavno  preveriti  kontraindikacije že ob samem predpisovanju zdravil na e-recept. V prihodnje pa bodo  vključena še določena opozorila, ki bodo predpisovalca opomnila, da je potrebna posebna pozornost  pri predpisovanju določenega zdravila.

Lekarne Maribor, 20.03.2016