Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Terapevtske skupine zdravil

Od leta 2003 imamo v Sloveniji sistem medsebojno zamenjivih zdravil (MZZ). Vanj spadajo zdravila, ki vsebujejo isto zdravilno učinkovino, a imajo različno ceno. Če je zdravilo uvrščeno v sistem MZZ, vam farmacevt v lekarni lahko namesto zdravila, za katerega bi bilo potrebno doplačilo, izda zdravilo z isto zdravilno učinkovino, pri katerem doplačilo ni potrebno.

Oktobra 2013 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po zgledu nekaterih drugih Evropskih držav (Nemčije, Nizozemske) poleg MZZ uvedel še sistem terapevtskih skupin zdravil (TSZ).

Do sedaj so bile uvedene 3 terapevtske skupine zdravil, in sicer:
-    zdravila za zdravljenje želodčnih bolezni (TSZ: zaviralci protonske 
črpalke). To so zdravila, ki vsebujejo zdravilne učinkovine s končnico -prazol.
-    zdravila za zmanjšanje ravni holesterola v krvi (TSZ: zdravila za 
spreminjanje ravni serumskih lipidov) ter
-    zdravila za zniževanje povišanega krvnega pritiska (TSZ: zaviralci 
angiotenzinske konvertaze). V to skupino niso razvrščena vsa zdravila za zniževanje povišanega krvnega pritiska, ampak le tista, ki vsebujejo zdravilne učinkovine s končnico -pril.

Če prejemate zdravila, ki spadajo v katero od teh skupin, se lahko ob vašem naslednjem obisku lekarne pojavi nekaj novosti.

Kaj je TSZ?

Terapevtska skupina zdravil vsebuje zdravila z različnimi zdravilnimi učinkovinami za zdravljenje iste bolezni. Med njimi ni pomembnih razlik v učinkovitosti in varnosti, zato so ta zdravila med seboj primerljiva. Znotraj vsake skupine je izbrano referenčno zdravilo, ki ima najugodnejše razmerje med stroški in učinkovitostjo, katerega znesek krije ZZZS in ga ni potrebno doplačati.

Kako vam bo farmacevt po novem izdal zdravilo, ki se nahaja na TSZ?

-    Če ZZZS krije celoten znesek vašega zdravila, vam bo farmacevt izdal 
zdravilo brez doplačila.
-    Če je znesek, ki ga krije ZZZS, manjši od cene zdravila, boste 
morali razliko v znesku po novem doplačati sami.
-    Če je vaše zdravilo uvrščeno tudi med MZZ in obstaja zdravilo iz 
sistema MZZ, za katerega je doplačilo manjše, vam lahko farmacevt ponudi slednjega.
-    Če bi zdravilo bilo potrebno doplačati, a tega ne želite storiti, 
vas bo farmacevt napotil k zdravniku po nov recept za primerljivo zdravilo, ki ga ne bo potrebno doplačati. Farmacevti žal ne smejo zamenjevati zdravil, ki vsebujejo različne zdravilne učinkovine.

Zaradi spreminjanja cen zdravil na trgu se lahko zgodi, da se bo znesek doplačila za vaše zdravilo iz TSZ spremenil od enega do drugega obiska lekarne.

Za več informacij lahko povprašate zdravnika, farmacevta, območno enoto ali izpostavo ZZZS, kjer vam bodo z veseljem pomagali.