Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Ravnanje z neuporabnimi zdravili

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili bo od 1. januarja 2010 v lekarnah organizirano zbiranje odpadnih zdravil. Med odpadna zdravila sodijo ostanki zdravil in pa neuporabna zdravila, ki jim je pretekel rok trajanja ali pa so jih zaradi drugih vzrokov bolniki nehali jemati. Kot opozarja Bojan Madjar, mag. farm., koordinator projekta »Vprašajte o svojem zdravilu« pri Lekarniški zbornici Slovenije, se ljudje pogosto niti ne zavedajo, da odpadna zdravila ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Odpadna zdravila so nevarna tako za ljudi kot okolje, zato lahko veliko škode povzroči tudi odplakovanje zdravil skozi straniščno školjko, saj na ta način sledi zdravil pridejo v odpadne vode in naprej v naravo.

Zaradi zahteve po ločevanju čistih in nečistih poti v prostorih, kjer se sprejemajo, izdelujejo in izdajajo zdravila, bodo v lekarnah posebno pozornost posvečali varnosti ob zbiranju odpadnih zdravil. Zato lekarniški farmacevti prosijo vse obiskovalce, da natančno preberejo navodila za oddajo odpadnih zdravil, ki bodo objavljena na vidnem mestu v lekarnah. Le tako bodo lahko ustrezno poskrbeli za varnost vseh obiskovalcev in zaposlenih v lekarnah. Poleg lekarne lahko končni uporabnik odpadna zdravila prepusti tudi izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v specializiranih prodajalnah v posebnih zabojnikih in zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah.

Skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili bodo v lekarnah v prehodnem obdobju sprejemali odpadna zdravila v trdnem stanju (npr. tablete, kapsule, svečke ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti embalaži, ter odpadna zdravila v obliki praškov ali tekočin (npr. praški, posipala, kreme, sirupi), ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti embalaži, in še niso bila odprta, pretrgana ali kako drugače spremenjena. Najkasneje od 31. decembra 2011 naprej pa bodo v lekarnah sprejemali vsa odpadna zdravila, torej tudi ostanke zdravil, ki so v obliki praškov ali tekočine. Kot še določa Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili, bodo lekarne z zabojniki za zbiranje odpadnih zdravil opremili veletrgovci z zdravili, ki bodo skrbeli tudi za prevzemanje in nadaljnje ravnanje z odpadnimi zdravili.

Zdravila v majhnih količinah in ob pravilni uporabi zdravijo, v večjih količinah pa so strup. Včasih na to pozabljamo že pri uporabi zdravil. Kadar sledi odpadnih zdravil pridejo v vodo, so še posebej ogrožene ribe in drugi vodni organizmi, Odpadna zdravila pa predstavljajo tudi velik strošek za zdravstveno blagajno. Denar, ki je bil namenjen za nakup teh zdravil, bi lahko bolj koristno uporabili za potrebna zdravljenja in nakup medicinske opreme.

Pred škodljivimi posledicami odpadnih zdravil se najučinkoviteje zavarujemo tako, da čim bolj zmanjšamo količino neporabljenih zdravil. Sicer ni na voljo pravih podatkov o tem, kakšen odstotek izdanih zdravil se ne uporabi. Nekatere akcije zbiranja neporabljenih zdravil v lekarnah pa kažejo, da je bilo kar 20 % vrnjenih zdravil neodprtih. Takšnih originalno zaprtih zdravil pa v lekarnah ne morejo izdati drugemu pacientu, saj lekarna ne more jamčiti za kakovost takšnega zdravila. Ko zdravilo zapusti lekarno, se izgubi sledljivost, zato sta lahko zaradi morebitnega nepravilnega hranjena zdravila vprašljiva njegova varnost in učinkovitost.

Lekarniška zbornica Slovenije