Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Kaj so zdravila?

Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi:
•    ki je pripravljena in namenjena za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih
•    ki se lahko uporablja na ljudeh ali živalih z namenom, da bi se določila diagnoza ali ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije.

Kaj pomeni izraz lastniško zdravilo?
Lastniško zdravilo, bodisi da je originalno bodisi da je generično, je zdravilo, ki ga daje v promet proizvajalec zdravila pod določenim imenom in v posebni ovojnini. Zdravilo je lahko v prometu samo, če je bilo zanj izdano dovoljenje za promet.

V čem je razlika med originalnim in generičnim zdravilom?
Originalno zdravilo je zdravilo, ki ga odkritelj patentno zaščiti. Patentna zaščita velja 20 let in v tem času se drugi proizvajalci zdravil ne smejo lotiti izdelave zaščitenega zdravila. Običajno več kot polovico omenjenega časa porabijo za razvoj in pripravo zdravila za tržišče. Dokler je patent v veljavi, je zdravilo zaščiteno. Ko veljavnost patenta poteče, lahko enako zdravilo začne izdelovati katerakoli farmacevtska tovarna, vendar ga ne sme tržiti pod enakim imenom kot odkritelj. Ta zdravila imenujemo generična zdravila. Generična zdravila so zaradi manjšega vložka v razvoj in raziskave običajno cenejša od originalnih zdravil.

Kaj je magistralno zdravilo?
Magistralno zdravilo je zdravilo, izdelano v lekarni po recepturi za določenega uporabnika in ne potrebuje dovoljenja za promet.

Kaj je galenski izdelek?
Galenski izdelek je zdravilo, izdelano v galenskem laboratoriju lekarn v skladu z veljavnimi farmakopejami in z načeli dobre proizvodne prakse in je namenjen za izdajo v lekarni in ne potrebuje dovoljenja za promet.

 

Elvira Omerović Pešec, mag.farm.
 

Vir:
•    Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih,
•    Pravilnik o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicin