Želite izvedeti več o zdravilih, prehranskih dopolnilih, ...?
Tukaj nam lahko zastavite vprašanje.

Obnovljivi recept

 
Obnovljivi recept je zeleni recept, na katerem zdravnik doda navodilo lekarniškemu farmacevtu o izdaji zdravila za daljše obdobje. Uporablja se za predpisovanje zdravil namenjenih za dolgotrajno zdravljenje, ki jih zavarovanim osebam predpisujejo izbrani zdravniki, ginekologi in pediatri. Izjemoma lahko predpiše obnovljivi recept tudi zdravnik druge stroke, kadar je zavarovana oseba v njegovi redni oskrbi, če ima vpogled v vsa izdana zdravila, ki jih zavarovana oseba prejema in lahko zagotovi zanesljivo sodelovanje zavarovane osebe in koordinira predpisovanje receptov s strani drugih zdravnikov.
 
Predpisovanje zdravil na obnovljivi recept lahko zaradi daljših intervalov med pregledi zviša tveganje za zdravje prejemnika zdravila, zato se zdravnik za predpis obnovljivega recepta odloči le v primerih, ko gre za urejeno terapijo in je tveganje za pojav neželenih dogodkov majhno in le ob visoki stopnji sodelovanja in zaupanja med zdravnikom, farmacevtom in zavarovano osebo.
 
Predpisovanje in izdajanje zdravila
Izbrani zdravnik seznani zavarovano osebo, da je predpisal obnovljivi recept. Zdravnik označi na receptu količino zdravila ob enkratni izdaji in število ponovitev. Obnovljivi recept velja največ za obdobje enega leta od predpisa zdravila oziroma do zadnje izdaje. Po tem obdobju mora zavarovana oseba ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina zdravila. V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja mora prvo količino zdravila dvigniti v roku enega meseca od predpisa zdravila. 
 
Lekarniški farmacevt ob zadnji izdaji opozori zavarovano osebo, da se je veljavnost obnovljivega recepta iztekla in da mora obiskati zdravnika, če želi zdravilo prejemati dalje. Lekarniški farmacevt bo tako kot pri ostalih zdravilih svetoval in seznanil zavarovano osebo s pravilno in varno uporabo zdravila.
 
Obnovljivi recept je v primerih daljšega zdravljenja možno predpisati tudi za magistralna zdravila z mesečnimi izdajami v trajanju največ enega leta.

Lekarne Maribor, 20.03.2015

Vir: ZZZS